Ekovilla Oy on osa kasvavaa EcoUp-konsernia

EcoUp Oy on kiertotalouskonserni, jonka toimintaa ohjaavat hiilineutraalius, energiatehokkuus ja materiaalien uusiokäyttö. Konsernin tehtävänä on edistää rakentamisen kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.

Ekologisuuden merkitys rakentamisen ostopäätöksissä kasvaa

Omakotitalon elinkaaren suurimmat yksittäiset päästöjen aiheuttajat ovat rakentamiseen tarvittavien materiaalien valmistus ja myöhemmin talon käytön aikainen energiankulutus, molempiin voidaan ja halutaan vaikuttaa myönteisesti järkevillä, ekologisilla materiaalivalinnoilla. Kasvavaa joukkoa rakentajia ja remontoijia kiinnostavat ekologisesti kestävät, hengittävät sekä luonnonmukaiset rakenteet ja ratkaisut.