Ekovilla Isolering

Lät ditt hem andas

När ditt hus mår bra, mår du också bra.

Ekovilla är en inhemsk isolering som tillverkas av koldioxidneutralt och rent ekologiskt material. Naturens urgamla och välbeprövade egenskaper blir en del av ditt hus och ger din familj ett bra liv.

Grunderna till ett bra liv har alltid varit nära naturen.

 

Varför Ekovilla?

Ett bra liv är varmt, andningsbart och miljövänligt. Att isolera med fibrer från förnybara skogar ger både ditt hus och familj de säkra förutsättningar som behövs för ett gott liv.

Varmt

Ditt hus måste vara varmt på rätt sätt. Ekovillas värme betyder ett behagligt boende för dig och din familj.

Andas

När du låter ditt hus andas, eller du erbjuder dess andningsbara byggnadselement naturliga förhållanden, mår ditt hus bra och under en lång tid.

Ekologisk

Ekovilla tillverkas i huvudsak av återvunna träfiber, till exempel av en tidning som du just har läst.

Produkter

Ekovillas produktfamilj består av värmeisolering (blåsull, isolerskiva, sågspån), lufttätningsprodukter och asfaltfiber. Vår värmeisolering kan användas i både nya och renoveringsobjekt samt för tilläggsisolering.

Ekovilla är en del av EcoUp Group

Sedan början av år 2020 har Ekovilla varit en del av företaget EcoUp Oyj med cirkulär ekonomi.

EcoUps uppdrag är att möjliggöra grön omställning till våra kunder inom byggbranschen. För att göra det tillhandahåller vi kolnätnegativa produkter för isolering och tjänster och lösningar som hjälper till att minska behovet av jungfruliga resurser.