ekovilla warm and cozy breathable thermal insulation

Varmt

Ditt hus måste vara varmt på rätt sätt. Ekovillas värme betyder ett behagligt boende för dig och din familj.

Värmeisoleringens viktigaste uppgift är att hålla kvar värmen i huset under den kalla årstiden och hålla huset svalt under sommaren. Förmågan att upprätthålla inomhustemperaturen är relaterad till värmeöverföringsegenskaper (som värmeledningsförmåga), materialets förmåga att binda luft och förhindra luftrörelse samt materialets reaktion på fukt.

Den högklassiga isoleringen håller ditt hus behagligt varmt, låter det andas och hjälper till att spara på uppvärmningskostnaderna.

Hur mäts värmeisolering?

Värme transporteras inifrån och ut genom den isolerande strukturen på i huvudsak tre sätt:
● genom att ledas längs isolermaterialet (lambdavärde)
● genom strålning
● med luftströmmarna inuti isoleringen (konvektion), eller genom luftläckage (konstruktionsfel) i den isolerande strukturen

Värmisoleringens värmeledningsförmåga (lambda) beskriver hur lite isolering leder värme. Dessa teoretiska värden tar dock inte hänsyn till isoleringens faktiska förmåga att binda luft, vilket har en stor inverkan på den faktiska värmeisoleringsförmågan. Ju bättre luften stannar kvar i isoleringen, desto bättre är materialets värmeisoleringsförmåga. Ekovillas utmärkta isoleringsförmåga bygger också på denna egenskap.

Läs mer om våra produkters viktigaste egenskaper.

 • Hur fungerar Ekovillas värme?

  De mest funktionella lösningarna för värmeisolering kommer från naturen. Djur som lever i kalla klimat har anpassat sig till kalla förhållanden eftersom deras täckhår är ihåliga och innehåller rikligt med isolerande luftfickor. Dessutom har de lockiga underhår mellan täckhåren som förhindrar att luft rör sig inuti pälsen. Ekovilla erbjuder samma behagliga värme i ditt eget hem.

  Materialet i Ekovilla-isoleringen är träfiber från naturen. Inuti varje fiber finns celler som innehåller luftfickor där luften stannar kvar och bildar en effektiv värmeisolering. Det finns också gott om isolerande luft mellan fibrerna, något som uppnås genom att slipa fibrerna på ett unikt sätt under tillverkningsfasen. På så sätt blir fiberstrukturerna korta, fluffiga och sammanflätade och bildar en fluffig värmeisolering som håller värmen bra.

  Luftfickorna som uppstår är mycket små vilket innebär att inget skadligt luftflöde kan skapas inuti dem. Oavsett hur isoleringen installeras (blåsning, sprutning eller isoleringsskiva) är Ekovillas luftgenomsläpplighet låg, vilket är en viktig egenskap, särskilt i väggar.

  Temperaturskillnaden på olika sidor av väggisoleringen ger upphov till luftflöde – konvektion – inuti isoleringen. Därför tenderar den varma luften inuti strukturen att stiga medan den kallare luften i den yttre delen sjunker. Men, ju tätare och fluffigare fiberstruktur som håller luften, desto mindre är strukturens kylningseffekt.lämmin hengittävä solukko puukuitu eriste pitää lämmön sisällä talossa hyvä lämmöneriste ekovilla fluffy fiber structure warm thermal insulation

  ekovilla konvektio convection lämmönsiirtyminen heat energy transfer thermal equilibrium

  Träfiberns luftiga celler och luftcirkulationen inuti cellen säkerställer en utjämnande effekt.

  Läs mer om våra produkters viktigaste egenskaper.

  Ekovilla-produkten har förmåga att utjämna luftfuktigheten i rummet (läs mer i avsnittet Andas)

 • Luftfuktigheten

  Luftfuktigheten i rumsluften påverkar också hur vi upplever värmen i hemmet. Vid rätt luftfuktighet kan rumstemperaturen vara lägre, men vi upplever den ändå lika behaglig som vid för torr eller för fuktig rumsluft som är en eller ett par grader högre. På så sätt kan man i ett korrekt isolerat hem sänka temperaturen utan att kompromissa med boendekomforten.

  Redan en grad lägre sparar cirka 5 % värmeenergi.

  Ekovilla-isolering har hög fuktkapacitet. Detta innebär att den kan absorbera fukt i rummet utan att förlora sina isolerande egenskaper. Isoleringen tar emot och frigör fukt beroende på omgivningssituationen. Den behagliga kyleffekten under sommaren hos en byggnad som andas grundar sig också på denna egenskap. När solen värmer byggnaden förångas och avdunstar fukt som bundits i byggnaden och den kyls ner (fasförändring). Denna egenskap skapar gratis boendekomfort.

  På vintern upprätthåller Ekovilla en behaglig luftfuktighet inomhusekovilla samasta aineesta valmistettu eriste kosteudentasaamiskyky hengittävä ja lämmin

  På sommaren håller strukturens andningsförmåga fukten ute

  kosteuden tasaantuminen sisäsilmassa air moisture equilibrium thermal insulation breathability

  Ett krav för att uppnå en varm isoleringsstruktur är att luften inte passerar genom den. Detta förhindras med en luftbarriär som ska installeras inne i strukturen. Luftbarriärpapper som släpper igenom vattenånga används tillsammans med Ekovilla-isolering.

  Vi har årtionden av erfarenhet av luftbarriärpapprets funktion i Ekovilla-lösningar, och otaliga lufttäthetsmätningar har visat att husen är mycket täta.