ekovilla ekologinen ecological ekovilla vihreä lämmöneriste kiertotalous

Ekologisk

Ekovilla tillverkas i huvudsak av återvunna träfiber, till exempel av en tidning som du just har läst. När du tar tidningen till en insamlingslåda för vidare transport till vår fabrik, gör du samtidigt ett enkelt och viktigt ekologiskt val i vardagen. Pappret som levereras till fabriken sorteras och defibreras till varm och grön Ekovilla.

Och när du väljer Ekovilla när du bygger eller renoverar isolerar du ditt hem på ett koldioxidneutralt sätt. Med andra ord producerar tillverkningen av isolering inte mer koldioxid än vad den binder som träbaserad råvara.

Ekovilla kan fortfarande återvinnas på många olika sätt. Om byggnaden rivs och avlägsnas, kan produkten återanvändas som isolermaterial. I slutet av sin livscykel kan isoleringen användas för energiproduktion tillsammans med andra bränslen eller användas som jordförbättringsmedel. Ekovillas koldioxidhandavtryck kan överstiga dess koldioxidfotavtryck under dess livscykel. Cirkulär ekonomi när den är som bäst!

Bekanta dig närmare med egenskaperna hos våra koldioxidneutrala produkter under Ekovillas HELP-kretslopp 

 • Vad betyder koldioxidneutral?

  I allmänhet avser koldioxidneutralitet en verksamhet som bara producerar så mycket koldioxidutsläpp som den kan binda. Motsatsen till detta är verksamhet som ger upphov till utsläpp. Det är då vi talar om koldioxidavtryck.

  Koldioxidneutralt byggande innebär därför byggrelaterad verksamhet som endast producerar så mycket utsläpp som den kan binda. De bindande åtgärderna kan kopplas till antingen tillverknings- eller användningsfasen.

  Ekovillas produkter binder koldioxid i båda faserna: Produkttillverkningen har mycket låga utsläpp och processens nettoutsläpp är noll. Dessutom binder träfiberkoldioxid (fungerar som en kolsänka) under hela dess livstid, vilket skulle kunna göra det möjligt för ett välskött hem att binda koldioxid i upp till 50 år.

  Bland annat Miljöministeriet och flera byggnadsexperter  betonar vikten av koldioxidsnålt byggande.  Du hittar mer information om terminologin till exempel på Sitras webbsida.

  Livscykelstudien, som certifierades i början av 2020, visar att Ekovilla har uppnått koldioxidneutralitet i sina produkter!

 • Hur har man studerat koldioxidneutralitet?

  Ekovillas produkter, både blåsull och Ekovilla-skivan, har genomgått en livscykelststudie (LCA) som tagits fram av Teknologiska forskningscentralen (VTT Ab).

  För närvarande är studierna i dokumentationsfasen och publiceras både i RTS-databasen och delen Material på vår webbplats.