Blåsull

för takbjälklag, bottenbjälklag och väggar

Ekovilla är en koldioxidneutral blåsullsprodukt. Det är en favoritisolering i finländska egnahemshus och används också ofta vid professionellt byggande. Blåsull tillverkas i huvudsak av rent tidningspapper och har isolerat våra kunders hem i 40 år.

Ekovilla Puhallusvilla menekki hinta asennus

Egenskaper hos blåsull

Blåsull har den miljöeffektiva isoleringens goda egenskaper; den tillverkas främst av återvunna träfibrer, är en koldioxidneutral produkt och sparar energi.

 • Blåsull från förnybara naturresurser
 • Koldioxidneutral
 • Enastående värmeisoleringsförmåga
 • Goda strukturella brandegenskaper
 • Andas och är säker
 • Lämplig för nybyggnation och renovering

Installation av Ekovilla i takbjälklag

 • Ekovillas lämplighet

  Ekovillas blåsull lämpar sig mycket bra för träkonstruktion och är idealisk för användning i samma områden som Ekovilla-skivan. Ekovilla-isoleringar tillverkas av utvalda tidningsinsamlingspapper till vilket flamskyddsmedel läggs till. Isoleringarna lämpar sig för nybyggnation och renovering samt för tilläggsisolering. De huvudsakliga tillämpningsområdena är takbjälklag, bottenbjälklag och väggar. På grund av sin goda fuktöverföringsförmåga lämpar sig isoleringen, som tillverkats i Finland sedan 1979, också för passiva byggnader.

  Värmeisolering av takbjälklag och bottenbjälklag sker snabbt med blåsbara Ekovilla. En auktoriserad Ekovilla-installatör tar med sig isolerings- och installationsutrustningen och utför isoleringen professionellt från början till slut. Blåsull fyller även de minsta håligheterna och bildar ett enhetligt och effektivt isoleringshölje.

 • Självinstallation av Ekovilla IA-blåsull

  Ekovilla IA-självinstallation är framtagen för att vara enkel och smidig att installera själv. Du kan hyra en blåsmaskin från din återförsäljare för att snabbt och enkelt isolera tak- och bottenbjälklaget själv. Sprutmaskinen och en större mängd isolering transporteras bekvämt på en släpvagn bakom personbilen, eftersom sprutisoleringen är ekoförpackad i säckar med en femtedel av volymen.

  Insprutning av exempelvis 20 centimeter tilläggsisolering i ett 100 m² takbjälklag tar 2–3 timmar och isoleringen betalar sig snabbt genom lägre värmekostnader och större boendekomfort.

  Om du isolerar mindre objekt kan du göra det utan att använda sprutmaskin och sprida ut Ekovilla-sågspån för hand. Den lösa fiberisoleringen kan enkelt spridas ut för hand direkt från säcken till utrymmet som ska isoleras.

  Ekovillapuru

  Ekovillas serviceinstallation isolerar objekt över hela Finland med nästan fyra decenniers erfarenhet. Du kan beställa Ekovilla blåsull som en nyckelfärdig tjänst från din järnaffär, från din husleverantör eller från en Ekovilla-installationsentreprenör. Du får förberedelseanvisningar från dem alla så att du kan förbereda objektet korrekt inför isoleringsarbetet. Ekovilla installerar blåsull i både nybyggen och objekt som ska tilläggsisoleras eller saneras. Du får även expertråd vid knepiga isoleringsfrågor från Ekovillas installationsteam.

 • Varudeklaration

  Takbjälklag

  • Den rekommenderade tätheten hos blåsull som används i takbjälklag är cirka 26-36 kg/m3.
  • Värmekonduktivitet, deklarerad λD(23,50) 0,038 W/(m K)
  • Konstruktionsvärde ʎu 0,038 W/(m K)
  • Luftgenomströmningsmotstånd AFr8
  • Eurobrandklass B
  • M1- Emissionklassificering

   

  Bottenbjälklag

  • Den rekommenderade tätheten hos blåsull som används i bottenbjälklag är cirka 45 kg/m3.
  • Lämpar sig för bottenbjälklag med kryputrymme och reglade bottenbjälklag i betong.
  • Värmekonduktivitet, deklarerad λD(23,50) 0,038 W/(m K)
  • Konstruktionsvärde ʎu 0,038 W/(m K)
  • Luftgenomströmningsmotstånd AFr8
  • Eurobrandklass B
  • M1- Emissionklassificering

   

  Snedtak

  • I lutande öppna vindbjälklag används isoleringstäthet 45 kg/m3.
  • Ekovilla lämpar sig för användning som värmeisolering, t.ex. i yttertaksstrukturer
  • Värmekonduktivitet, deklarerad λD(23,50) 0,038 W/(m K)
  • Konstruktionsvärde ʎu 0,038 W/(m K)
  • Luftgenomströmningsmotstånd AFr44
  • Eurobrandklass B
  • M1- Emissionklassificering

   

  Ytterväg

  • Tätheten hos Ekovilla som används i vertikala hålrum är cirka 55 kg/m3
  • Värmekonduktivitet, deklarerad λD(23,50) 0,038 W/(m K)
  • Konstruktionsvärde ʎu 0,038 W/(m K)
  • Luftgenomströmningsmotstånd AFr44
  • Eurobrandklass B
  • M1- Emissionklassificering

   

  • Tätheten hos väggisolering som ska sprutas är ca 35-40 kg/m3
  • Värmekonduktivitet, deklarerad λD(23,50) 0,038 W/(m K)
  • Konstruktionsvärde ʎu 0,038 W/(m K)
  • Luftgenomströmningsmotstånd AFr10
  • Eurobrandklass D
  • M1- Emissionklassificering