Ekovillapuru

Ekovillapuru som sprids för hand är en värmeisolering med träfiber. Isoleringen är förpackad i 10 kg papperssäckar. Puru lämpar sig väl för små objekt, som tilläggsisolering och för reparation av isolering.

Ekovilla puru

Den lösa fiberisoleringen kan appliceras för hand direkt från säcken till utrymmet som ska isoleras. Du kan förbättra värmeisoleringen genom att fluffa upp isoleringen med en spackelvisp eller färgvisp.

Ekovillapuru

Åtgång i olika tillämpningsområden:

  • Takbjälklag ca 4 säckar/m3
  • Bottenbjälklag ca 5 säckar/m3
  • Vägg ca 6 säckar/m3

Förberedelseanvisningar:

  • Sätt under skydd vid regn
  • Förvara i ett torrt utrymme
  • Använd P2-andningsskydd under installation
  • Se till att väggens vindskyddsskiva sträcker sig ovanför isoleringen
  • Installera en vindavvisare om möjligt
  • Se till att det finns minst en 30 mm ventilationsspalt mellan yttertaket och vindskyddsskivan
  • Se till att kanten runt skorstenen är brandisolerad enligt tillverkarens anvisningar

Ekovillapurun asennus Ekovillapurun asennus