Andas

Ditt hus har ett eget liv. Precis som dess invånare.

När du låter ditt hus andas, eller du erbjuder dess andningsbara byggnadselement naturliga förhållanden, mår ditt hus bra och under en lång tid. I Finland är varma timmerhus och träbyggnader som stått i hundratals år goda exempel på detta. Ekovilla-isoleringar möjliggör att byggnader andas.

Varför är andning bra?

En struktur som andas är frisk och livet i ett hus som andas är syrerikt. En välbyggd struktur som andas är lufttät och släpper inte in mer luft i rummet genom strukturen. Rummets andningsförmåga förbättrar rumsluften genom att påverka dess centrala faktor, luftfuktigheten i rummet, vilken har en betydande inverkan på:

  • De boendes värme- och boendekomfort
    ● Hur våra sinnen uppfattar luftkvaliteten (dofter/lukter, friskhet/instängdhet)
    ● Materialens beständighet
    ● Energiförbrukning

Läs mer om egenskaperna hos våra produkter som andas.

Naturlig fuktkontroll och torkförmåga

Andningsförmåga är förmågan att binda, överföra och frigöra fukt och strukturens torkningskapacitet.

Det finns fukt i luften, osynlig vattenånga som tränger in överallt. Luftfuktigheten i ett rum varierar på samma sätt som luftfuktigheten utomhus. Fukten tenderar att stabiliseras och vattenånga flyttar till torrare platser. Det är dock omöjligt att förhindra att fukt kommer in i strukturen. Därför är det klokt att välja ett isolermaterial som kan hantera och överföra vattenånga på ett naturligt sätt. Ekovilla-isoleringen består av träbaserat material som har denna förmåga.

Även om träfiber har hög fuktkapacitet lagrar den inte fukt, utan flyttar den i en riktning där det finns mindre fukt. Under normala förhållanden överskrider fuktnivån i isoleringen inte luftfuktigheten utomhus eller inomhus. Under dessa förhållanden fungerar Ekovilla som vanlig värmeisolering.

Den optimala luftfuktigheten inomhus varierar mellan 28–40 % beroende på säsong