ekovilla slab

Ammattilaiset

Ekovillan ohjeet, oppaat ja aineistot rakennusalan ammattilaisille

Kestävää ja hiilineutraalia rakentamista tehdään osaajien yhteistyöllä. Pienennä hiilijalanjälkeäsi yhdessä Ekovillan kanssa!

Uudisrakentaminen

Saneeraus

Suunnittelu

Ratkaisut

Yhteystiedot

Dokumentit

Ekovilla HELP®

Ekovillan HELP® auttaa huomioimaan hiilineutraalin rakentamisen suunnitteluun vaikuttavat tekijät 40 vuoden hiilineutraalin eristämisen kokemuksella.

Ekovilla
 • Hiilikädenjälki mukaan laskentaan

   

  Hiilineutraaliin rakentamiseen pyrittäessä ensisijainen tehtävä on valita mahdollisimman pienet hiilijalanjäljet omaavia rakennusmateriaaleja sekä rakenneratkaisuja. Puisilla rakennusmateriaaleilla on pieni hiilijalanjälki, kun taas rakentamisessa edelleen välttämättömien teräs- ja betonituotteiden hiilijalanjälki on vastaavasti suurempi.

  Toinen tehtävä on valita tuotteita, joilla on mahdollisimman suuri ilmastohyöty, suuri hiilikädenjälki. Puutuotteiden hiilikädenjälki on niin merkittävä, että se mahdollistaa muidenkin tuotteiden ilmastokuorman pienentämisen, parhaimmillaan jopa niiden nollaamisen. Valitsemalla suunnitelmien lämmöneristeiksi puuaineiset Ekovilla-eristeet, puun määrä ja sen positiivinen vaikutus rakennuksessa kasvaa. Kierrätysraaka-aineena Ekovilla kasvattaa suurta hiilikädenjälkeä vielä lisää.

 • Ekologista eristämistä

  HELP ekovilla hiilikädenjälki ekologinen lämmöneriste rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt päästöt

  Rakennusten on laskettu aiheuttavan kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Suurin rakennusten päästöjen aiheuttaja on käytönajan energiankulutus, jonka osuus on  pienenemässä. Vuonna 2010 tutkimuksissa energiakulutuksen osuus päästöistä oli 70 % ja vuonna 2016 alimmillaan enää 45 %.

  Uusien, entistä energiatehokkaampien rakennusten valmistuessa ja uusien päästöttömien lämmönlähteiden lisääntyessä rakennusten käytönajan päästöt pienenevät edelleen. Ekologisilla valinnoilla ja hyvällä suunnittelulla rakennuksen todellista energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa. Rakennuksen eristevaipan ilmanpitävyyden parantaminen ja konvektion estäminen ovat keskeiset seikat tavoiteltaessa parempaa, jopa nollaenergiatehokkuutta.

  Ekovilla on tehokas lämmöneriste ja sen tuottamilla ohjeilla ilmatiiviys saadaan tavoitellun 0,4:n alle. Ekovillan ”pörröinen” kuitu pitää eristävän ilman tehokkaasti paikoillaan eristekerroksensa sisässä. Käytönajan todellisen energiankulutuksen päästö pysyy niin alhaisena, että Ekovillan suuri hiilivarasto pystyy kompensoimaan sen jopa rakennuksen koko elinkaaren ajaksi.

 • Lähituotantoa

  Rakennustuotteiden kuljetukset valmistuksen aikana, asennuksessa ja purkuvaiheessa ovat osa rakentamisen päästöjä. Käyttämällä rakentamisessa Ekovillan tuotteita, myös kuljetuksissa syntyvät päästöt pysyvät alhaisina kaikissa vaiheissa.

  Ekovillan käyttämä raaka-aine, puhdas valikoitu kierrätyspaperi, kerätään ympäri maata sijaitsevien eristetehtaiden lähialueilta, vähentäen merkittävästi raaka-ainekuljetuksien päästöjä.

  Lisäksi toimipisteemme kattavat koko maan, pienentäen näin rakennuskohteisiin suuntautuvien asennusajojen päästöjä. Hyvällä suunnittelulla ja ohjeistuksella pyritään täysiin kuormiin ja kaikki kohteen asennukset pyritään hoitamaan yhdellä käyntikerralla, joka vähentää ajoja entisestään.

  Purkuvaiheessa eriste imetään talteen ja uudelleenkäsittelyyn taas lähimmälle tehtaalle. Kierrätetystä puukuidusta valmistettu Ekovillan puhallusvilla on ollut jo vuosia Suomen suosituin pientalojen yläpohjaeriste.

  Valitsemalla suunnitelmien lämmöneristeiksi puuaineiset Ekovilla-eristeet, puun määrä ja sen positiivinen vaikutus rakennuksessa kasvaa.

 • Pitkäaikaisempi hiilivarasto

  Hiilineutraali Ekovilla

  Hiilineutraalissa rakentamisessa tulee tarkasteluun myös hiilivarastojen kestoikä. Mitä pitempään tuotteen hiili on rakennuksessa, sitä pitempään se on poissa ilmakehästä.

  Siksi suunnittelussa tuleekin kiinnittää huomiota rakenteiden pitkäikäisyyteen. Oikein tehdyt puurakennukset, joissa puun luonnollista kosteustasapainoon hakeutumista, sen hengittävyyttä ei ole estetty, ovat kestäneet satoja vuosia. Pisin kokemustieto puurakennusten kestävyydestä perustuukin hengittäviin puurakenteisiin. Niissä myös hiili on saanut ja saa varastoitua pisimpään.

  Ekovilla ja sen hengittävät dynaamiset rakenteet sallivat kosteuden luonnollisen kulkeutumisen rakenteessa ja sieltä pois vahinkoa aiheuttamatta.

  Rakentaminen hiilineutraalisti onkin oikein tehtynä rakenneongelma-vapaata ja erittäin pitkäikäistä. Täysin palvelleen rakennuksen purkamisen jälkeenkin puukuitueriste on 100 % kierrätettävissä uuteen käyttöön, uudeksi 50 vuodeksi tai jopa toiseksi sadaksi vuodeksi.