Ekovilla Rakenneopas

Rakenneopas sisältää ohjeita yleisimpiin Ekovillalla eristettäviin rakenteisiin. Oppaassa käsitellään ylä- ja alapohjarakenteita sekä seinärakenteita. Erityistä huomiota on kiinnitetty asennuksen kannalta tärkeisiin kohtiin.

Rakenneoppaassa kuvataan myös rakennuksen ilmanpitävyyden ja sitä kautta energiatehokkuuden kannalta tärkeitä yksityiskohtia.