Ekovilla antaa kotisi hengittää

Ilmassa on aina kosteutta, näkymätöntä vesihöyryä, jonka kulkua ei voi estää. Siksi on viisasta valita materiaali, joka kykenee käsittelemään ja siirtämään vesihöyryä, eli kuivumaan, luonnollisella tavalla. Höyrynsulkumuovien käyttäminen salpaa talon hengityksen.

Kun annat talosi hengittää, eli annat sen hengittäville rakennusosille luonnolliset olosuhteet, talosi voi hyvin ja pitkään. Suomessa tästä ovat esimerkkeinä lämpimät hirsirakennukset sekä satoja vuosia kestäneet puurakennukset. Ekovilla-eristeet mahdollistavat rakenteiden hengittävyyden.

Miksi hengittävä on hyvä?

Hengittävä rakenne on terveellinen ja elämä hengittävässä talossasi on hapekasta. Hyvin tehty hengittävä rakenne on ilmatiivis, eikä se siis tuo lisää ilmaa, vedon tunnetta, huoneeseen rakenteen läpi. Talon hengittävyys parantaa huoneilmaa vaikuttamalla sen keskeiseen tekijään, huoneilman kosteuteen, joka vaikuttaa oleellisesti:

● Asukkaiden lämpö- ja oleskeluviihtyvyyteen
● Ilman laadun aistinvaraiseen havaitsemiseen (tuoksut/hajut, raikkaus/tunkkaisuus)
● Materiaalien kestävyyteen
● Energian kulutukseen

Tarkista hengittävien tuotteidemme tarkemmat ominaisuudet.

Dynaaminen eli hengittävä rakenne rakentamisessa

 • Mitä hengittävällä rakenteella tarkoitetaan?

  Luonnollista kosteuden hallintaa ja kuivumiskykyä

  Hengittävyys on kykyä sitoa, siirtää ja luovuttaa kosteutta sekä rakenteen kuivumiskykyä.

  Ilmassa on aina kosteutta, näkymätöntä vesihöyryä, joka tunkeutuu kaikkialle. Huoneilman kosteus vaihtelee, samoin ulkoilman kosteus, esim. lämpötilan vaikutuksesta. Kosteus pyrkii tasaantumaan ja vesihöyryä siirtyy sinne missä sitä on vähemmän. On mahdotonta estää ilman kosteutta menemästä rakenteeseen, siksi on viisasta valita eristemateriaali, joka kykenee käsittelemään ja siirtämään – kuivumaan – vesihöyryä luonnollisella tavalla. Ekovilla-eriste koostuu puupohjaisesta materiaalista, jolla on tämä kyky.

  Vaikka puukuidulla on suuri kosteuskapasiteetti, se ei varastoi kosteutta, vaan kuljettaa sitä suuntaan jossa kosteutta on vähemmän. Eristeen sisällä kosteus ei siten nouse normaalioloissa suuremmaksi kuin ulko- tai sisäilman kosteus. Näissä olosuhteissa Ekovilla toimii lämmöneristeenä aivan normaalisti.

  Optimaalinen sisäilman kosteus vaihtelee, vuodenajasta riippuen, välillä 28-40%

  huoneilman optimi kosteus ja kosteuden sitominen eristeessä

  Tarkista tuotteidemme tarkemmat ominaisuudet

 • Katso animaatio hengittävän rakenteen toimintaperiaatteesta
  • Huoneilmassa olevaa vesihöyryä voi sitoutua eristeen orgaanisiin kuituihin ja vapautua kuiduista, kun ilman vesihöyrypitoisuus ympärillä pienenee.
  • Rakenteeseen päässyt vesihöyry sitoutuu orgaanisiin kuituihin, eikä tiivisty kuitujen pinnoille vedeksi ja aiheuta normaalitilassa kosteusongelmia.
  • Kuitujen vesihöyrypitoisuudesta riippumatta eriste toimii normaalisti.
  • Riittävä höyrytiiviys saavutetaan Ekovilla X5 –ilmansulkupaperilla.

  Tarkista tuotteidemme tarkemmat ominaisuudet