Usein kysytyt kysymykset

Mikä et löytänyt etsimääsi tietoa sivustoltamme, tämä sivu antaa vastauksia yleisimpiin Ekovillan käyttöä koskeviin kysymyksiin. Lisäksi löydät myös yleisempiä rakennusfysiikkaan liittyviä käsitteitä omana osionaan.

Sivun haitarivalikko sisältää tietoa asiasanoihin: lisäeristäminen ja korjausrakentaminen, lisäeristämisen hinta, uudisrakentaminen, ilmansulku, ilmanpitävyys, höyrynsulkumuovi, selluvilla ja muut eristeet, puhallusvilla, levyvilla, puruseinä, rossipohja, paloturvallisuus

Tarkemmat ohjeet löytyvät Asennus -osioista sekä Ladattavista materiaaleista.

 • Lisäeristäminen

  Ekovillan puhallusvilla vai levyvilla lisäeristämiseen?

  Yläpohjan lisäeristämisessä käytetään yleisimmin puhallusvillaa, poikkeuksena altapäin eristettävä vinon yläpohjan koolausväli johon voi asentaa levyvillan. Hirsiseinän lisäeristämisessä ruiskutettava eriste täyttää raot ja kolot tehokkaasti. Puruseinien lisäeristämisessä voi käyttää myös levyvillaa. Alapohjaan, esimerkiksi rossipohjaan, levyvillaa käytetään tyypillisemmin uudiskohteissa.

  Kannattaako lisäeristäminen?

  Yläpohjan lisäeristäminen maksaa yleensä jo muutamassa vuodessa itsensä takaisin. Seinien lisäeristäminen kannattaa tehdä ulkoverhouksen uusimisen tai sisäremontin yhteydessä. Energialaskun pienenemisen lisäksi lisäeristäminen vähentää myös lämmityksestä aiheutuvia päästöjä.

  Lisäeristyslaskuri auttaa sinua hahmottamaan vuotuisia säästöjä!

  Paljonko lisäeristys maksaa?

  Lisäeristyskohteet ovat lähes kaikki erilaisia, joten selluvillan hinta puhallettuna kannattaa pyytää valtuutetulta Ekovilla-palveluyrittäjältä. Asennuspalvelun tekemästä työstä saa kotitalousvähennyksen.

  Esimerkki; 125 m2 suora yläpohja, lisäeristys 200 mm, hinta asennettuna noin 1100 €

  Puhallettavan Ekovillan/ selluvillan voit asentaa myös helposti itse. Kone ja villat löytyyvät jälleenmyyjiltämme kautta Suomen.

  Onko lisäeristäminen turvallista?

  Lisäeristäminen kannattaa suunnitella hyvin kartoittaen vanhat rakenteet. Asiantunteva Ekovilla-palveluyrittäjä tarkastaa  yläpohjasi kunnon ja kertoo mahdollisista puutteista ja esittää korjausehdotuksen.

  Voiko Ekovillaa lisätä muiden eristeiden päälle?

  Ekovillaa voidaan käyttää lisäeristeenä purun, sammaleen ja mineraalieristeen päällä. Puukuidusta valmistettu eriste sitoo ja luovuttaa kosteutta tasapainottaen myös ullakkotilan kosteutta.

  Mitä toimenpiteitä tarvitaan ennen lisäeristämistä?

  • yläpohjasta siivotaan kaikki sinne kuulumattomat tavarat
  • rakennetaan kulkusillat
  • tarkistetaan piipun paloeristys sekä
  • räystäsalueiden tuulenohjaimet/suojaus
  • yläpohjan tuuletus
  • selvitetään saatavilla oleva virta ja varmistetaan sen riittävyys palveluyrittäjältä

  Katso puhallusvillan sekä levyvillan tarkemmat hyvät ominaisuudet.

  Huom. Puhallusvillasta käytetään usein nimityksiä selluvilla, puukuituvilla ja puukuitueriste.

 • Uudisrakentaminen

  Eristetäänkö uudisrakennus puhallusvillalla vai Ekovillalevyllä?

  Kumpaakin tuotetta voidaan käyttää; suorat yläpohjat eristetään puhallusvillalla. Paarteiden välit voidaan eristää myös levyvillalla (puukuitueristelevy), jonka päälle puhallus suoritetaan. Palkki- ja kehäristikko yläpohjat eristetään ns. ontelopuhalluksena. Seinien eristämiseen soveltuvat molemmat tuotteet.

  Mitä tarkoittaa hengittävä rakenne?

  Hengittävyys on oikeastaan kosteuden hallintaa ja se määritellään seuraavasti:

  Hengittävällä rakenteella tarkoitetaan rakennetta, johon voi helposti siirtyä ympäristöstä ns. diffuusiolla vesihöyryä ja jossa vesihöyry voi sitoutua hygroskooppiseen aineeseen tai vapautua siitä siirtyen takaisin ympäristöön. Vesihöyrypitoisuudet sisä- ja ulkotilojen välillä pyrkivät tasaantumaan ja sitä siirtyy sinne missä missä vesihöyryä on vähemmän.

  Selkokielellä hengittävyys tarkoittaa sama-aineisen rakenteen kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta. Kun koko rakenne ilmansulkuineen tehdään sama-aineisena puukuituisista materiaaleista, kykenevät ne sitomaan, siirtämään ja luovuttamaan vesihöyryä luonnollisella tavalla. Kosteus ei varastoidu kuituihin, vaan liikkuu suuntaan, jossa sitä on vähemmän.

  Miksi Ekovilla-eristeiden kanssa ei tarvita muovia, vaan ilmansulkupaperi riittää?

  Ekovilla on puukuitua ja se kykenee puun tavoin sitomaan ja luovuttamaan kosteutta. Eristeen lämpimälle puolelle laitettava X5-ilmansulku hidastaa talvisaikaan ilman kosteuden läpimenoa, mutta läpäisee kesäaikana riittävästi kun kosteuspaine on ulkoa sisälle.

  Miksi väitetään, että hengittävä rakenne on hatara?

  Hengittävyys sekoitetaan usein ilmanliikkeeseen rakenteessa ja huoneiden ilmanvaihtoon. Puhekielessä sekoitetaan usein kaksi käsitettä; hatara, epäviihtyisä ja määräysten vastainen rakenne sekä diffuusisesti vesihöyryä läpäisevä, ilmanpitävä ja määräysten mukainen rakenne.

  Ekovilla on kehitetty siten, että sen ilmanpitävyys ei pidätä epäsuotuisaa kosteutta talon sisällä, mikä on luonut hyviä kokemuksia jo vuosikymmeniä.

  Hengittävä rakenne ei kuitenkaan korvaa ilmanvaihtoa.

  Millainen on Ekovillan paloturvallisuus?

  Ekovilla on puupohjainen materiaali, jota ei luokitella palamattomaksi. Eristeen toiminnalliset palo-ominaisuudet ovat hyvät, sillä tiiviillä eristeellä saadaan kantavillekin rakenteille tunnin (REI60) kestäviä tehokkaasti osastoivia rakenteita, mikä tarkoittaa arvokkaita lisäminuutteja pelastautumisessa.

  Puhallusvillalle on myönnetty Europaloluokka D ja levylle Europaloluokka E.

  Katso puhallusvillan sekä levyvillan tarkemmat hyvät ominaisuudet.

 • Selluvilla, puukuitu ja muita rakennusfysiikan käsitteitä

  Mikä on selluvilla, mikä on puukuitueriste?

  Puukuitueriste on maailman vanhin teollisesti valmistettu lämmöneriste ja nimitys ‘selluvilla’ on muotoutunut Suomessa yleisnimeksi sanomalehtikeräyspaperista valmistetulle eristeelle.

  Useat yritykset valmistavat eristettä omalla tuotemerkillään, joista Suomen tunnetuin on Ekovilla.

   Miten lämmönjohtavuus määritellään?

  Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot määritetään standardin SFS-EN ISO 10456 mukaan. Ekovillan ilmoitettua lämmönjohtavuutta (23 °C/50 %) voidaan käyttää sellaisenaan suunnitteluarvona.

  Miten osapaine ja diffuusio liittyvät eristämiseen?

  Ilma on kaasuseos, joka sisältää hapen, hiilidioksidin ja muiden kaasujen ohella myös kaasumaista vettä eli vesihöyryä. Kaasuilla on kullakin oma paineensa, ja ilmanpaine on näitten osapaineitten summa. Kahdessa eri huoneessa tai talon sisällä ja ulkopuolella vesihöyryn osapaine aivan kuten ilman lämpötilakin on usein eri suuruinen.

  Vesihöyryn osapaine on sitä suurempi mitä enemmän vettä on ilmassa eli mitä suurempi on sen absoluuttinen kosteus.

  Jos eri paineisten tilojen välillä on yhteys, vaikka seinän läpikin, pyrkii osapaine-ero näiden välillä tasoittumaan, aivan kuten lämpötilaerokin. Toisin sanoen vesihöyryä siirtyy kosteasta kuivempaan, kunnes ero on hävinnyt. Tätä vesihöyryn siirtymistapaa sanotaan diffuusioksi.

  Mitä tarkoittaa hygroskooppinen kosteus ja onko se hyvä ominaisuus eristeessä?

  Hygroskooppinen kosteus on kosteutta, jonka huokoinen aine pystyy sitomaan ilmasta ja luovuttamaan sen takaisin ilmaan. Kosteus asettuu tasapainotilaan ympäristönsä kanssa, jolloin aineella on hygroskooppinen tasapainokosteus.

  Rakennusaineiden hygroskooppisuus vaihtelee hyvin paljon. Puupohjaisilla aineilla se on suuri, mineraalipohjaisten aineiden hygroskooppisuus on hyvin pieni. Rakennusaineen, kuten lämmöneristeen, kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta kutsutaan kosteuskapasiteetiksi ja sillä on suuri merkitys rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta.

  Suuri kosteuskapasiteetti tasaa kosteuden liikkeitä ja vähentää kosteusvaurion vaaraa.

  Tarkastele Ekovillan toimintaperiaatteita osioissa Lämmin ja Hengittävä.

 • Palonestokyky

  Miten on Ekovillan palonestokyvyn laita?

  Ekovilla ja paloturvallisuus

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota meihin yhteyttä