Ekovilla UKK

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastaukset useimmin kysyttyihin Ekovillaan ja rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

Sivun haitarivalikko jakautuu asiasanoihin: lisäeristäminen ja korjausrakentaminen, lisäeristämisen hinta, uudisrakentaminen, ilmansulku, ilmanpitävyys, höyrynsulkumuovi, selluvilla ja muut eristeet, puhallusvilla, levyvilla, puruseinä, rossipohja, paloturvallisuus.

Toivottavasti löydät tämän avulla helposti kaipaamasi tiedon!

Tarkemmat ohjeet löytyvät Asennus -osioista sekä Ladattavista materiaaleista.

Muistathan, että myös Ekovillan neuvonta on aina apunasi!

Ekovilla-neuvonta,
Rakenne- ja tuoteasiat
Puh. +358 50 3311 870
neuvonta@ekovilla.com

 • Lisäeristäminen

  Esiintyykö puhallusvillassa eristyskykyä heikentäviä ilmavirtauksia? 

  Toisilla esiintyy, toisilla ei

  Viime vuosina on saatu lisää näyttöä siitä, että puhallusvilloissa voi esiintyä eristekykyä heikentäviä ilmavirtauksia eli konvektiota (1.). Lämmin ilma pyrkii nousemaan ylöspäin, ja lämpötilaeron kasvaessa suureksi eristeen sisälle syntyy ilmavirtaus, joka siirtää lämpöä sisältä ulos. Ilmavirtausongelma korostuu paksuilla eristekerroksilla talvipakkasilla, jolloin eristävyyttä kaivattaisiin eniten. Pahimmassa tapauksessa puolet eristyskyvystä katoaa konvektion vuoksi ja katon läpi voi siirtyä tuplaten se määrä lämpöä kuin oli suunniteltu. 

  Villalla on väliä 

  Eristemateriaalilla on tässäkin asiassa oma merkityksensä. Virtauksen suuruus riippuu oleellisesti eristeen tiheydestä sekä kuiturakenteesta. Mitä hatarampi ja keveämpi eriste, sitä suurempi virtaus eristeessä tapahtuu. 

  Ekovillan erityisen hiertotekniikan ansiosta paperi kuiduttuu pörröiseen, tiheään muotoon, joka estää ilmavirtausten syntymistä tehokkaasti. Ekovillan asennustiheys tavallisessa harjakattoisessa yläpohjassa on noin 30 kilogrammaa kuutiometriä kohden, jolloin ilmavirtauksia ei pääse syntymään. Ekovillaa on käytännössä mahdotonta puhaltaa liian keveäksi. 

  Konvektioherkkyyden voi todeta helposti vertailemalla eristeiden ilmavirranvastusarvoja (AFr-luku) keskenään. Ekovillalla se on 8…44 kPa s/m2 riippuen asennustiheydestä. Tavallisessa yläpohjarakenteessa AFr-luvun tulisi olla vähintään AFr6, jotta virtauksia ei pääse syntymään. AFr-luku tulisi löytyä valmistajan CE-merkinnän todisteena olevasta suoritustasoilmoituksesta (DoP). 

  Ekovillan suoritustasoilmoitukseen ja muihin dokumentteihin pääset tästä. 

  Lähteet: 

  1. COMBI-tuloskortti: Sisäisen konvektion vaikutus puhallusvillaeristeisissä yläpohjissa: https://research.tuni.fi/uploads/2019/01/f7ee4c4f-combi_tk_3_11.pdf 

   

  Voiko yläpohjan lisäeristyksellä saavuttaa uuden energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) vaatiman tason?

  Euroopan komission ehdotus (2021) uudeksi direktiiviksi esittää rakennusten energiatehokkuuden asteittaista parantamista vuoteen 2033 mennessä. Ehdotuksen mukaan jokaisen EU-maan olisi määriteltävä rakennuskannastaan energiatehokkuudeltaan heikoimmin suoriutuva 15 prosentin osuus. Heikoimpaan luokkaan uuden järjestelmän perusteella sijoitettavat rakennukset olisi korjattava parempiin energiatehokkuusluokkiin määräaikoihin mennessä.

  Lisäeristäminen vähentää energiankulutusta ja parantaa energiatehokkuutta ja voi siksi vaikuttaa E-lukuun (rakennuksen ostoenergiankulutukseen, kWh/m2/vuosi) positiivisesti. E-lukuun vaikuttaa mm. kaikkien rakennusosien lämmöneristävyys sekä käytössä olevat lämmitysjärjestelmät. Rakennuksen E-luku selviää energiatodistuksesta. Vanhoilla rakennuksilla sitä ei ole välttämättä ollenkaan tai se voi olla vanhentunut.

  Lisäeristämisen kokonaisvaikutusta E-lukuun voi tiedustella energiatodistuksia laativilta yrityksiltä.

  Yläpohjan lisäeristäminen maksaa yleensä jo muutamassa vuodessa itsensä takaisin. Voit laskea lisäeristyslaskurilla kohteellesi vuosittaiset säästöt sekä takaisinmaksuajan.

  Ekovillan puhallusvilla vai levyvilla lisäeristämiseen?

  Yläpohjan lisäeristämisessä käytetään yleisimmin puhallusvillaa, poikkeuksena altapäin eristettävä vinon yläpohjan koolausväli johon voi asentaa levyvillan. Hirsiseinän lisäeristämisessä ruiskutettava eriste täyttää raot ja kolot tehokkaasti. Puruseinien lisäeristämisessä voi käyttää myös levyvillaa. Alapohjaan, esimerkiksi rossipohjaan, levyvillaa käytetään tyypillisemmin uudiskohteissa.

  Kannattaako lisäeristäminen?

  Yläpohjan lisäeristäminen maksaa yleensä jo muutamassa vuodessa itsensä takaisin. Seinien lisäeristäminen kannattaa tehdä ulkoverhouksen uusimisen tai sisäremontin yhteydessä. Energialaskun pienenemisen lisäksi lisäeristäminen vähentää myös lämmityksestä aiheutuvia päästöjä.

  Paljonko lisäeristys maksaa?

  Lisäeristyskohteet ovat lähes kaikki erilaisia, joten selluvillan hinta puhallettuna kannattaa pyytää valtuutetulta Ekovilla-palveluyrittäjältä. Asennuspalvelun tekemästä työstä saa kotitalousvähennyksen.

  Esimerkki; 125 m2 suora yläpohja, lisäeristys 200 mm, hinta asennettuna noin 1500 €

   

  Lisäeristyslaskuri auttaa sinua hahmottamaan vuotuisia säästöjä!

  Puhallettavan Ekovillan/ selluvillan voit asentaa myös helposti itse. Kone ja villat löytyyvät jälleenmyyjiltämme kautta Suomen.

  Onko lisäeristäminen turvallista?

  Lisäeristäminen kannattaa suunnitella hyvin kartoittaen vanhat rakenteet. Asiantunteva Ekovilla-palveluyrittäjä tarkastaa  yläpohjasi kunnon ja kertoo mahdollisista puutteista ja esittää korjausehdotuksen.

  Voiko Ekovillaa lisätä muiden eristeiden päälle?

  Ekovillaa voidaan käyttää lisäeristeenä purun, sammaleen ja mineraalieristeen päällä. Puukuidusta valmistettu eriste sitoo ja luovuttaa kosteutta tasapainottaen myös ullakkotilan kosteutta.

  Mitä toimenpiteitä tarvitaan ennen lisäeristämistä?

  • yläpohjasta siivotaan kaikki sinne kuulumattomat tavarat
  • rakennetaan kulkusillat
  • tarkistetaan piipun paloeristys sekä
  • räystäsalueiden tuulenohjaimet/suojaus
  • yläpohjan tuuletus
  • selvitetään saatavilla oleva virta ja varmistetaan sen riittävyys palveluyrittäjältä

  Katso puhallusvillan sekä levyvillan tarkemmat hyvät ominaisuudet.

  Huom. Puhallusvillasta käytetään usein nimityksiä selluvilla, puukuituvilla ja puukuitueriste.

 • Uudisrakentaminen

  Eristetäänkö uudisrakennus puhallusvillalla vai Ekovillalevyllä?

  Kumpaakin tuotetta voidaan käyttää; suorat yläpohjat eristetään puhallusvillalla. Paarteiden välit voidaan eristää myös levyvillalla (puukuitueristelevy), jonka päälle puhallus suoritetaan. Palkki- ja kehäristikko yläpohjat eristetään ns. ontelopuhalluksena. Seinien eristämiseen soveltuvat molemmat tuotteet.

  Mitä tarkoittaa hengittävä rakenne?

  Hengittävyys on oikeastaan kosteuden hallintaa ja se määritellään seuraavasti:

  Hengittävällä rakenteella tarkoitetaan rakennetta, johon voi helposti siirtyä ympäristöstä ns. diffuusiolla vesihöyryä ja jossa vesihöyry voi sitoutua hygroskooppiseen aineeseen tai vapautua siitä siirtyen takaisin ympäristöön. Vesihöyrypitoisuudet sisä- ja ulkotilojen välillä pyrkivät tasaantumaan ja sitä siirtyy sinne missä missä vesihöyryä on vähemmän.

  Selkokielellä hengittävyys tarkoittaa sama-aineisen rakenteen kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta. Kun koko rakenne ilmansulkuineen tehdään sama-aineisena puukuituisista materiaaleista, kykenevät ne sitomaan, siirtämään ja luovuttamaan vesihöyryä luonnollisella tavalla. Kosteus ei varastoidu kuituihin, vaan liikkuu suuntaan, jossa sitä on vähemmän.

  Miksi Ekovilla-eristeiden kanssa ei tarvita muovia, vaan ilmansulkupaperi riittää?

  Ekovilla on puukuitua ja se kykenee puun tavoin sitomaan ja luovuttamaan kosteutta. Eristeen lämpimälle puolelle laitettava X5-ilmansulku hidastaa talvisaikaan ilman kosteuden läpimenoa, mutta läpäisee kesäaikana riittävästi kun kosteuspaine on ulkoa sisälle.

  Miksi väitetään, että hengittävä rakenne on hatara?

  Hengittävyys sekoitetaan usein ilmanliikkeeseen rakenteessa ja huoneiden ilmanvaihtoon. Puhekielessä sekoitetaan usein kaksi käsitettä; hatara, epäviihtyisä ja määräysten vastainen rakenne sekä diffuusisesti vesihöyryä läpäisevä, ilmanpitävä ja määräysten mukainen rakenne.

  Ekovilla on kehitetty siten, että sen ilmanpitävyys ei pidätä epäsuotuisaa kosteutta talon sisällä, mikä on luonut hyviä kokemuksia jo vuosikymmeniä.

  Hengittävä rakenne ei kuitenkaan korvaa ilmanvaihtoa.

  Millainen on Ekovillan paloturvallisuus?

  Ekovilla on puupohjainen materiaali, jota ei luokitella palamattomaksi. Eristeen toiminnalliset palo-ominaisuudet ovat hyvät, sillä tiiviillä eristeellä saadaan kantavillekin rakenteille tunnin (REI60) kestäviä tehokkaasti osastoivia rakenteita, mikä tarkoittaa arvokkaita lisäminuutteja pelastautumisessa.

  Puhallusvillalle on myönnetty Europaloluokka D ja levylle Europaloluokka E.

  Katso puhallusvillan sekä levyvillan tarkemmat hyvät ominaisuudet.

 • Selluvilla, puukuitu ja muita rakennusfysiikan käsitteitä

  Mikä on selluvilla, mikä on puukuitueriste?

  Puukuitueriste on maailman vanhin teollisesti valmistettu lämmöneriste ja nimitys ’selluvilla’ on muotoutunut Suomessa yleisnimeksi sanomalehtikeräyspaperista valmistetulle eristeelle.

  Useat yritykset valmistavat eristettä omalla tuotemerkillään, joista Suomen tunnetuin on Ekovilla.

   Miten lämmönjohtavuus määritellään?

  Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot määritetään standardin SFS-EN ISO 10456 mukaan. Ekovillan ilmoitettua lämmönjohtavuutta (23 °C/50 %) voidaan käyttää sellaisenaan suunnitteluarvona.

  Miten osapaine ja diffuusio liittyvät eristämiseen?

  Ilma on kaasuseos, joka sisältää hapen, hiilidioksidin ja muiden kaasujen ohella myös kaasumaista vettä eli vesihöyryä. Kaasuilla on kullakin oma paineensa, ja ilmanpaine on näitten osapaineitten summa. Kahdessa eri huoneessa tai talon sisällä ja ulkopuolella vesihöyryn osapaine aivan kuten ilman lämpötilakin on usein eri suuruinen.

  Vesihöyryn osapaine on sitä suurempi mitä enemmän vettä on ilmassa eli mitä suurempi on sen absoluuttinen kosteus.

  Jos eri paineisten tilojen välillä on yhteys, vaikka seinän läpikin, pyrkii osapaine-ero näiden välillä tasoittumaan, aivan kuten lämpötilaerokin. Toisin sanoen vesihöyryä siirtyy kosteasta kuivempaan, kunnes ero on hävinnyt. Tätä vesihöyryn siirtymistapaa sanotaan diffuusioksi.

  Mitä tarkoittaa hygroskooppinen kosteus ja onko se hyvä ominaisuus eristeessä?

  Hygroskooppinen kosteus on kosteutta, jonka huokoinen aine pystyy sitomaan ilmasta ja luovuttamaan sen takaisin ilmaan. Kosteus asettuu tasapainotilaan ympäristönsä kanssa, jolloin aineella on hygroskooppinen tasapainokosteus.

  Rakennusaineiden hygroskooppisuus vaihtelee hyvin paljon. Puupohjaisilla aineilla se on suuri, mineraalipohjaisten aineiden hygroskooppisuus on hyvin pieni. Rakennusaineen, kuten lämmöneristeen, kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta kutsutaan kosteuskapasiteetiksi ja sillä on suuri merkitys rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta.

  Suuri kosteuskapasiteetti tasaa kosteuden liikkeitä ja vähentää kosteusvaurion vaaraa.

  Tarkastele Ekovillan toimintaperiaatteita osioissa Lämmin ja Hengittävä.

 • Palonestokyky

  Miten on Ekovillan palonestokyvyn laita?

  Ekovilla ja paloturvallisuus

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota meihin yhteyttä