Ekovilla perinnetalo olohuone

Ekovilla on tutkitusti turvallinen ja kestävä valinta

Ekovilla on yli 40 vuotta vanha kierrätetystä puukuidusta Suomessa valmistettu eriste. Ekovillaa on siis käytetty rakentamisessa jo 1970-luvun lopulla.  Kaikkea rakentamista koskevat nollahiilisyystavoitteet ja säädökset ovat omiaan lisäämään Ekovillan kysyntää myös tulevina vuosikymmeninä. Tutkitusti turvalliselle, aidosti ekologiselle  ja käytössä erinomaiseksi todistetulle eristeelle on olemassa tarvetta markkinassa, jossa pelisäännöt eivät ole aina selkeät.

Tutustu tästä eristeenostajan oppaaseen!

Ekovilla on turvallinen, hajuton ja päästötön

Ekovillan tuotteita tutkitaan jatkuvasti, ulkopuolisten tutkimuslaitosten toimesta. Näin varmistamme tuotteidemme olevan laadultaan ja ominaisuuksiltaan moitteettomia.

M1-luokiteltu Ekovilla-eriste

M1 on Rakennustietosäätion antama luokitus, joka asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOCt), formaldehydin ja ammoniakin päästöille, lisäksi arvioidaan tuotteen hajun hyväksyttävyys. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote ei haise ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti. M1-luokitellut rakentamisen tuotteet ovat listattuna Rakennustietosäätiön tietokantaan.

CE-merkintä

Merkintä kertoo, että tuote on testattu yhdenmukaisten standardien mukaisesti ja että sille suoritetaan säännöllistä laadunvalvontaa. Todisteena CE-merkinnästä valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen (DoP). CE-merkintä on tärkeä osoitus tuotteen laadusta ja sen ylläpitämisestä. Tuotteena Ekovilla täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.

Rakennustietosäätiön Tuotekortti on päivitetty kesällä 2019 (RT K/374.3-38901).

Ekovillan palonkestävyys

Ekovilla ei sula korkeissakaan lämpötiloissa, vaan hiiltyy kuten massiivipuu. Ominaisuus suojaa tehokkaasti eristeen sisällä olevia rakenteita. Ekovillan hiiltymisnopeus on 50…150 mm tunnissa. Massiivipuu hiiltyy pinnaltaan 48 mm/tunti ja liimapuu 42 mm/
tunti. Ekovillan kosteudenvarauskyky on palotilanteessa palon syttymistä ja leviämistä hidastava tekijä, lisäksi tuotteeseen lisätään valmistusprosessissa myös palonestoaineita.

− ulkoseinä REI 60
− VTT-S-03 261-11
− Magistrat der Stadt Wien / MA39 VFA 2017-0451.01
− Magistrat der Stadt Wien / MA39 VFA 2017-0451.02
− Magistrat der Stadt Wien / MA39 VFA 2017-0453.01
− Magistrat der Stadt Wien / MA39 VFA 2017-0453.02
− ulkoseinä REI 30
− VTT-S-03 893-13
− yläpohja EI 30
− Magistrat der Stadt Wien / MA39-VFA 2017-0452.01

Lue lisää Ekovillan palonestokyvystä

Hygroskooppinen, hengittävä Ekovilla

Hygroskooppisena materiaalina Ekovilla sitoo ja luovuttaa kosteutta puun tavoin.

VTT LVI 1250, VTT LVI 21037/92, VTT 791

Ympäristö

EN 15804 -standardin mukaan laaditusta ympäristöselosteesta selviää tuotteen ympäristöprofiili. Uusimmat LCA:n (elinkaarimallin) mukaiset laskelmat on päivitetty ja verifioitu vuonna 2020. Tutkimuksessa käy ilmi muun muassa, että koska Ekovilla valmistetaan uusiutuvasta puukuidusta ja sen valmistus tuottaa vähän hiilidioksidia, on eristeen hiilisisältö suurempi kuin sen valmistuksen tuottama hiilipäästö (EN 16449:14). Ekovilla toimii siis elinkaarensa pituisena hiilivarastona.

Elinkaarimallin mukaisesti laskettuna, yhden esimerkkitalon eristeiden valmistukseen kulunut energia: Uusiutumattoman energian käyttö 61500MJ, Uusiutuvan energian käyttö 20000 MJ.

Tutkimukset, myönnetyt standardit sekä muu materiaali löytyvät Aineistosta.

Tutustu tuotteidemme muihin hyviin ominaisuuksiin.