Ekovilla perinnetalo olohuone

Ekovilla on tutkitusti turvallinen ja kestävä valinta

 

Haluamme olla ylpeitä tuotteistamme myös jatkossa, joten Ekovillan tuotteet ovat olleet monimuotoisen tutkimuksen kohteena. Tuotteiden eristys-, palo- ja kosteusominaisuuksia on tutkittu vuosikymmenten ajan eri tutkimuslaitosten laboratorioissa ja  lukuisissa kenttäkokeissa. Ekovilla Oy:llä on oma laadunvalvontalaboratorio, jossa eristeen laatua tarkkaillaan jatkuvasti.

Tuotteillamme on CE- ja M1-merkinnät sekä kattavat ympäristöselosteet (EPD). Tuotteena Ekovilla täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.

Rakennustietosäätiön Tuotekortti on päivitetty kesällä 2019 (RT K/374.3-38901).

Palonkestävyys

Ekovilla ei sula korkeissakaan lämpötiloissa, vaan hiiltyy kuten massiivipuu. Ominaisuus suojaa tehokkaasti eristeen sisällä olevia rakenteita. Ekovillan hiiltymisnopeus on 50…150 mm tunnissa. Massiivipuu hiiltyy pinnaltaan 48 mm/tunti ja liimapuu 42 mm/
tunti. Ekovillan kosteudenvarauskyky on palotilanteessa palon syttymistä ja leviämistä hidastava tekijä, lisäksi tuotteeseen lisätään valmistusprosessissa myös palonestoaineita.

− ulkoseinä REI 60
− VTT-S-03 261-11
− Magistrat der Stadt Wien / MA39 VFA 2017-0451.01
− Magistrat der Stadt Wien / MA39 VFA 2017-0451.02
− Magistrat der Stadt Wien / MA39 VFA 2017-0453.01
− Magistrat der Stadt Wien / MA39 VFA 2017-0453.02
− ulkoseinä REI 30
− VTT-S-03 893-13
− yläpohja EI 30
− Magistrat der Stadt Wien / MA39-VFA 2017-0452.01

Lue lisää Ekovillan palonestokyvystä

Kosteus

Hygroskooppisena materiaalina Ekovilla sitoo ja luovuttaa kosteutta puun tavoin.

VTT LVI 1250, VTT LVI 21037/92, VTT 791

Ympäristö

EN 15804 -standardin mukaan laaditusta ympäristöselosteesta selviää tuotteen ympäristöprofiili. Uusimmat LCA:n (elinkaarimallin) mukaiset laskelmat on päivitetty ja verifioitu vuonna 2020. Tutkimuksessa käy ilmi muun muassa, että koska Ekovilla valmistetaan uusiutuvasta puukuidusta ja sen valmistus tuottaa vähän hiilidioksidia, on eristeen hiilisisältö suurempi kuin sen valmistuksen tuottama hiilipäästö (EN 16449:14). Ekovilla toimii siis elinkaarensa pituisena hiilivarastona.

Elinkaarimallin mukaisesti laskettuna, yhden esimerkkitalon eristeiden valmistukseen kulunut energia: Uusiutumattoman energian käyttö 61500MJ, Uusiutuvan energian käyttö 20000 MJ.

Tutkimukset, myönnetyt standardit sekä muu materiaali löytyvät Aineistosta.

Tutustu tuotteidemme muihin hyviin ominaisuuksiin.