Ekovilla on ekologinen ja turvallinen eriste

Yhtä valmistettua eristekiloa kohti Ekovilla sitoo 1,2 kg hiiltä. Eristeissä hiilidioksidi varastoituu rakenteisiin rakennuksen koko elinkaaren ajaksi. Hiilivarasto myydään hiilenpoisto-oikeuksien lähteeksi Puro.earth-kauppapaikalle.

Ekovilla valmistetaan Suomessa, läheltä kerätyistä materiaaleista

Ekovilla valmistetaan kotimaassa, pääosin kierrätetystä puukuidusta, hyödyntäen esimerkiksi juuri lukemaasi sanomalehteä. Toimittaessasi lehden keräyslaatikkoon kuljetettavaksi edelleen tehtaallemme, teet samalla helpon ja tärkeän ekologisen valinnan arjessa. Tehtaalle tuotu paperi lajitellaan ja kuidutetaan uudelleen luonnollisen lämpimäksi Ekovillaksi.

 

Ekovilla voidaan edelleen kierrättää useilla eri tavoilla. Mikäli rakennus puretaan, voidaan Ekovillaa uusiokäyttää sellaisenaan lämmöneristeenä. Elinkaarensa lopussa sitä voidaan käyttää energian tuottamiseen muun polttoaineen mukana, tai laimentaen maanparannusaineena.

 • Mitä hiilineutraali tarkoittaa?

  Yleisesti hiilineutraaliudella tarkoitetaan toimintaa, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se niitä pystyy sitomaan.  Tämän vastakohtana on toiminta toiminta, joka aiheuttaa päästöjä. Tällöin puhutaan hiilijalanjäljestä.

  Hiilineutraali rakentaminen siis tarkoittaa rakentamiseen liittyvää toimintaa, joka tuottaa vain sen verran päästöjä kuin se pystyy niitä sitomaan. Hiiltä sitovat toimenpiteet voivat liittyä joko valmistus- tai käyttövaiheeseen.

  Ekovillan tuotteet sitovat hiilidioksidia molemmissa vaiheissa. Lisäksi puukuitu sitoo koko elämänsä ajaksi hiilidioksidia (toimien hiilinieluna), jolloin hyvin pidetty koti saattaa sitoa hiilidioksidia jopa viideksikymmeneksi vuodeksi.

  Muun muassa Ympäristöministeriö sekä useat rakentamisen asiantuntijat  korostavat vähähiilisen rakentamisen merkitystä. Lisätietoa termistöstä löytyy esimerkiksi Sitran sivuilta.

  Tarkista tuotteidemme tarkemmat ominaisuudet

 • Miten hiilineutraalisuus on tutkittu?

  Ekovillan tuotteista sekä puhallusvilla, että Ekovillalevy ovat käyneet läpi Elinkaaritutkimuksen (LCA), jonka on tuottanut Teknologian Tutkimuskeskus (VTT Oy). Ekovilla on koko arvoketjua tarkastellen nettohiilinegatiivinen tuote, se siis sitoo enemmän hiiltä kuin mitä sen valmistaminen syntyy päästöjä.

  Nettohiilinegatiivinen Ekovilla on hyväksytty hiilenpoisto-oikeuksien lähteeksi Puro.earth-kauppapaikalle. Päästökompensaation välineenä toimivat CO2 Removal Certificatesit, eli kotoisammin CORCit. Kun nettohiilinegatiivinen osuus myydään päästökompensaationa sellaisille tahoille, jotka haluavat hyvittää vaikeasti vältettävät päästönsä, on asiakkaillemme asennettava tuote hiilineutraali.

  Päästökompensaatiokaupan edellytyksenä on, että kaupan seuraksena syntyy entistä suurempi hiilikädenjälki  – ei siirretä rahaa kukkarosta toiseen, vaan kasvatetaan lisää vihreää. Puhutaan siis lisäisyydestä. Ekovillan päästökompensaation osalta lisäisyysvaatimus täyttyy, kun kompensaatiotuottojen avulla on voitu kehittää raaka-aineen lajitteluprosessia  ja eristeen tuotantoprosessia siten, että että lopputuotteeseen syntyy todennettu hiilivarasto. Tämä on edellyttänyt muutoksia mm. raaka-ainehankinnassa, logistiikassa ja tuotantolaitteistossa. Lisäisyysvaikutus syntyy uudenlaisena, ekotehokkaana tuotantotapana, jossa kompensaatiotuotoilla on tärkeä rooli. Välillisesti hyötyä syntyy myös parantuneen tuotantokapasiteetin myötä: kun markkinaan saadaan  enemmän hiilineutraalia tuotetta, vaikka kysyntä ylittääkin tarjonnan, syntyy myös vähähiilisiä rakennuksia.

  Lue lisää päästökompensaatioon liittyvästä metodologiasta Puro.earthin sivuilta!

   

  Tarkista tuotteidemme muut ominaisuudet

 • Ekovillan ympäristöseloste

Ekovillan hiilineutraali H.E.L.P -kierto

 

Ekovilla HELP kierto kiertotalous lämmöneristeet

 

Ekovillan hiilineutraali H.E.L.P -kierto koostuu neljästä (4) osasta: Hiilihyvästä alkutuotannosta, Ekologisesta käyttöönotosta, Lähituotannon logistiikasta sekä Pitkäikäisen hiilivaraston mahdollistamisesta. Tutustu myös kestävään ja hengittävään rakenteeseen, joka kestää aikaa.

 

 

ekovilla help kiertotalous lämmöneriste hiilineutraali ekovilla

Hiilineutraaliin rakentamiseen pyrittäessä alku on aina tuotannossa.

Rakentaessa ensisijainen ratkaisu löytyy mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen omaavia rakennusmateriaaleja ja rakenneratkaisuja hyödyntäen. Puisilla rakennusmateriaaleilla on pienempi hiilijalanjälki muihin tyypillisiin materiaaleihin, kuten teräkseen sekä betoniin, verrattuna. 

Toinen ratkaisu on valita tuotteita, joilla on mahdollisimman suuri ilmastohyöty, eli suurin mahdollinen hiilikädenjälki. Tuotteella voi olla samanaikaisesti pieni sekä hiilijalanjälki että suuri -kädenjälki. Puupohjaisten tuotteiden hiilikädenjälki on niin merkittävä, että se mahdollistaa muidenkin tuotteiden ilmastokuorman pienentämisen, ja joissain tapauksissa jopa niiden nollaamisen hiilenpoistosertifikaattien avulla.

Valitsemalla Ekovillan luonnonmateriaalisen, kierrätysraaka-aineisen tuotteen, sen luoma hiilihyvä synnyttää uutta hiilikädenjälkeä eli hiilivarastoa. 

Ekologinen eristäminen minimoi käytönajan päästöjä. ekovilla ekologinen help hiilineutraali lämmöneriste kiertotalous ekovilla

Rakennusten on laskettu aiheuttavan kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä, ja tästä osasta suurin liittyy käytönajan energiankulutukseen. Käytönajan päästöjen osuus on vähentynyt tasaisesti uusien, entistä energiatehokkaampien rakennusten valmistuessa ja uusien päästöttömien lämmönlähteiden, mm. maalämmön, aurinko- ja tuulienergian lisääntyessä.

Ekologisilla valinnoilla ja hyvällä suunnittelulla rakennuksen todellista energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa. Rakennuksen eristevaipan ilmanpitävyyden parantaminen ja konvektion (ilman liikkuminen eristeen sisässä) estäminen ovat keskeiset seikat tavoiteltaessa parempaa, jopa lähes nollaenergiatehokkuutta. Ekovilla on tehokas lämmöneriste ja sen tuottamilla ohjeilla ilmatiiviys saadaan tavoitellun 0,4:n alle.

Ekovillan ”pörröinen” kuitu pitää eristävän ilman tehokkaasti paikoillaan eristekerroksen sisässä. Käytönajan todellisen energiankulutuksen päästö pysyy niin alhaisena, että Ekovillan suuri hiilivarasto pystyy kompensoimaan sen jopa koko rakennuksen elinkaaren ajaksi.

ekovilla lämmin hengittävä ekologinen hiilineutraali eriste helppo asentaa HELP kiertotalous lämmöneriste Lähituotanto pienentää kuljetusten päästöjä.

Rakennustuotteiden kuljetukset valmistuksen aikana, asennuksessa ja purkuvaiheessa ovat osa rakentamisen päästöjä. Mitä pitemmät välimatkat, ja monisyisemmät logistiset ketjut, sitä suurempi hiilijalanjälki. Käyttämällä rakentamisessa Suomessa valmistettuja Ekovillan tuotteita, myös kuljetuksissa syntyvät päästöt pysyvät alhaisina kaikissa vaiheissa.


Ekovillan käyttämä raaka-aine, puhdas valikoitu kierrätyspaperi, kerätään eristetehtaiden lähialueilta yhteistyössä paikallisten toimitsijoiden kanssa. Kolme tehdastamme sijaitsevat ympäri maata ja ovat sijoitettu siten, että ne olisivat mahdollisimman lähellä rakennuskohteita, vähentäen näin asennusajojen päästöjä.

 

Tämän lisäksi panostamme logistiseen optimointiin: Hyvä suunnittelu ja ohjeistus tähtäävät täysiin kuormiin ja kaikki kohteen asennukset pyritään hoitamaan yhdellä käyntikerralla, vähentäen näin ajoja entisestään.

Sama optimointi pätee myös purkuvaiheeseen, jossa eriste imetään talteen ja uudelleenkäsittelyyn kohdetta lähimpänä sijaitsevalle tehtaalle.

ekovilla puhallusvilla levyvilla asennus palvelut lämmöneristäminen rakentaminen helppous help kiertotalous lämmöneriste kierrätys Pitkäikäinen hiilivarasto kestävillä ja kierrätettävillä rakenneratkaisuilla.

Hiilineutraalissa rakentamisessa tulee tarkasteluun myös hiilivarastojen kestoikä. Mitä pitempään tuotteen hiili on rakennuksessa, sitä pitempään se on poissa ilmakehästä. Siksi suunnittelussa tuleekin kiinnittää huomiota rakenteiden pitkäikäisyyteen. Oikein tehdyt puurakennukset, joissa puun luonnollista kosteustasapainoon hakeutumista, sen hengittävyyttä ei ole estetty, ovat kestäneet satoja vuosia.

Pisin kokemustieto puurakennusten kestävyydestä perustuukin hengittäviin puurakenteisiin. Niissä myös hiili on saanut ja saa varastoitua pisimpään.
Ekovilla ja sen hengittävät dynaamiset rakenteet sallivat kosteuden luonnollisen
kulkeutumisen rakenteessa ja sieltä pois vahinkoa aiheuttamatta.

Hiilineutraaliin rakentaminen onkin oikein tehtynä rakenneongelma-vapaata ja erittäin pitkäikäistä. Täysin palvelleen rakennuksen purkamisen jälkeenkin puukuitueriste on 100 % kierrätettävissä uuteen käyttöön, uudeksi 50 vuodeksi tai jopa toiseksi sadaksi vuodeksi.

 

Haluatko listätietoja?

Yhteydenottopyyntö

Jätä meille yhteydenottopyyntö ja kerro mieltäsi askarruttavasta kysymyksestä! Voit antaa myös vapaata palautetta tätä kautta!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue lisää!

Näytä lisää