ekovilla ekologinen ecological ekovilla vihreä lämmöneriste kiertotalous

Ekologinen

Ekovilla valmistetaan pääosin kierrätetystä puukuidusta, hyödyntäen esimerkiksi juuri lukemaasi sanomalehteä. Toimittaessasi lehden keräyslaatikkoon kuljetettavaksi edelleen tehtaallemme, teet samalla helpon ja tärkeän ekologisen valinnan arjessa. Tehtaalle tuotu paperi lajitellaan ja kuidutetaan uudelleen lämpimäksi ja vihreäksi Ekovillaksi.

Kun rakentaessasi tai remontoidessasi valitset Ekovillan, eristät kotisi hiilineutraalisti. Toisin sanoen eristeen valmistaminen ei tuota hiilidioksidia enempää, kuin siihen puupohjaisena raaka-aineena sitoutuu.

Ekovilla voidaan edelleen kierrättää useilla eri tavoilla. Mikäli rakennus puretaan ja poistetaan, tuotetta voidaan uusiokäyttää sellaisenaan lämmöneristeenä. Elinkaarensa lopussa sitä voidaan käyttää energian tuottamiseen muun polttoaineen mukana, tai laimentaen maanparannusaineena. Ekovillan hiilikädenjälki voikin ylittää sen hiilijalanjäljen elinkaarensa aikana. Kiertotaloutta parhaimmillaan!

Tarkista hiilihyvien tuotteidemme tarkemmat ominaisuudet ja perehdy tarkemmin Ekovillan HELP -kiertoon alla

 • Mitä hiilineutraali tarkoittaa?

  Yleisesti hiilineutraaliudella tarkoitetaan toimintaa, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se niitä pystyy sitomaan.  Tämän vastakohtana on toiminta toiminta, joka aiheuttaa päästöjä. Tällöin puhutaan hiilijalanjäljestä.

  Hiilineutraali rakentaminen siis tarkoittaa rakentamiseen liittyvää toimintaa, joka tuottaa vain sen verran päästöjä kuin se pystyy niitä sitomaan. Sitomistoimenpiteet voivat liittyä joko valmistus- tai käyttövaiheeseen.

  Ekovillan tuotteet sitovat hiilidioksidia molemmissa vaiheissa: Tuotteiden valmistus on erittäin vähäpäästöistä ja prosessin nettopäästöt ovat nolla. Lisäksi puukuitu sitoo koko elämänsä ajaksi hiilidioksidia (toimien hiilinieluna), jolloin hyvin pidetty koti saattaa sitoa hiilidioksidia jopa viideksikymmeneksi vuodeksi.

  Muun muassa Ympäristöministeriö sekä useat rakentamisen asiantuntijat  korostavat vähähiilisen rakentamisen merkitystä. Lisätietoa termistöstä löytyy esimerkiksi Sitran sivuilta.

  Alkuvuonna 2020 verifioitu elinkaariselvitys osoittaa, että Ekovilla on saavuttanut tuotteissaan hiilineutraalisuuden!

  Tarkista tuotteidemme tarkemmat ominaisuudet

 • Miten hiilineutraalisuus on tutkittu?

  Ekovillan tuotteista sekä puhallusvilla, että Ekovillalevy ovat käyneet läpi Elinkaaritutkimuksen (LCA), jonka on tuottanut Teknologian Tutkimuskeskus (VTT Oy).

  Tällä hetkellä tutkimukset ovat dokumentointivaiheessa ja ilmestyvät sekä RTS -tietokantaan, että Aineistot -osioon sivuillemme.

  Tarkista tuotteidemme muut ominaisuudet

 • Ympäristöseloste

Ekovillan hiilineutraali H.E.L.P -kierto

 

Ekovilla HELP kierto kiertotalous lämmöneristeet

 

Ekovillan hiilineutraali H.E.L.P -kierto koostuu neljästä (4) osasta: Hiilihyvästä alkutuotannosta, Ekologisesta käyttöönotosta, Lähituotannon logistiikasta sekä Pitkäikäisen hiilivaraston mahdollistamisesta.

 

 

ekovilla help kiertotalous lämmöneriste hiilineutraali ekovilla

Hiilineutraaliin rakentamiseen pyrittäessä alku on aina tuotannossa.

Rakentaessa ensisijainen ratkaisu löytyy mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen omaavia rakennusmateriaaleja ja rakenneratkaisuja hyödyntäen. Puisilla rakennusmateriaaleilla on pienempi hiilijalanjälki muihin tyypillisiin materiaaleihin, kuten teräkseen sekä betoniin, verrattuna. 

Toinen ratkaisu on valita tuotteita, joilla on mahdollisimman suuri ilmastohyöty, eli suurin mahdollinen hiilikädenjälki. Tuotteella voi olla samanaikaisesti pieni sekä hiilijalanjälki että suuri -kädenjälki. Puupohjaisten tuotteiden hiilikädenjälki on niin merkittävä, että se mahdollistaa muidenkin tuotteiden ilmastokuorman pienentämisen, ja joissain tapauksissa jopa niiden nollaamisen.

Valitsemalla Ekovillan luonnonmateriaalisen, kierrätysraaka-aineisen tuotteen, sen luoma hiilihyvä kasvattaa kotisi hiilikädenjälkeä.

Ekologinen eristäminen minimoi käytönajan päästöjä. ekovilla ekologinen help hiilineutraali lämmöneriste kiertotalous ekovilla

Rakennusten on laskettu aiheuttavan kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä, ja tästä osasta suurin liittyy käytönajan energiankulutukseen. Käytönajan päästöjen osuus on vähentynyt tasaisesti uusien, entistä energiatehokkaampien rakennusten valmistuessa ja uusien päästöttömien lämmönlähteiden, mm. maalämmön, aurinko- ja tuulienergian lisääntyessä.

Ekologisilla valinnoilla ja hyvällä suunnittelulla rakennuksen todellista energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa. Rakennuksen eristevaipan ilmanpitävyyden parantaminen ja konvektion (ilman liikkuminen eristeen sisässä) estäminen ovat keskeiset seikat tavoiteltaessa parempaa, jopa lähes nollaenergiatehokkuutta. Ekovilla on tehokas lämmöneriste ja sen tuottamilla ohjeilla ilmatiiviys saadaan tavoitellun 0,4:n alle.

Ekovillan ”pörröinen” kuitu pitää eristävän ilman tehokkaasti paikoillaan eristekerroksen sisässä. Käytönajan todellisen energiankulutuksen päästö pysyy niin alhaisena, että Ekovillan suuri hiilivarasto pystyy kompensoimaan sen jopa koko rakennuksen elinkaaren ajaksi.

ekovilla lämmin hengittävä ekologinen hiilineutraali eriste helppo asentaa HELP kiertotalous lämmöneriste Lähituotanto pienentää kuljetusten päästöjä.

Rakennustuotteiden kuljetukset valmistuksen aikana, asennuksessa ja purkuvaiheessa ovat osa rakentamisen päästöjä. Mitä pitemmät välimatkat, ja monisyisemmät logistiset ketjut, sitä suurempi hiilijalanjälki. Käyttämällä rakentamisessa Ekovillan tuotteita, myös kuljetuksissa syntyvät päästöt pysyvät alhaisina kaikissa vaiheissa.


Ekovillan käyttämä raaka-aine, puhdas valikoitu kierrätyspaperi, kerätään
eristetehtaiden lähialueilta yhteistyössä paikallisten toimitsijoiden kanssa. Kolme tehdastamme sijaitsevat ympäri maata ja ovat sijoitettu siten, että ne olisivat mahdollisimman lähellä rakennuskohteita, vähentäen näin asennusajojen päästöjä.

Hiilineutraalia eristämistä

Tämän lisäksi panostamme logistiseen optimointiin: Hyvä suunnittelu ja ohjeistus tähtäävät täysiin kuormiin ja kaikki kohteen asennukset pyritään hoitamaan yhdellä käyntikerralla, vähentäen näin ajoja entisestään.

Sama optimointi pätee myös purkuvaiheeseen, jossa eriste imetään talteen ja uudelleenkäsittelyyn kohdetta lähimpänä sijaitsevalle tehtaalle.

ekovilla puhallusvilla levyvilla asennus palvelut lämmöneristäminen rakentaminen helppous help kiertotalous lämmöneriste kierrätys Pitkäikäinen hiilivarasto kestävillä ja kierrätettävillä rakenneratkaisuilla.

Hiilineutraalissa rakentamisessa tulee tarkasteluun myös hiilivarastojen kestoikä. Mitä pitempään tuotteen hiili on rakennuksessa, sitä pitempään se on poissa ilmakehästä. Siksi suunnittelussa tuleekin kiinnittää huomiota rakenteiden pitkäikäisyyteen. Oikein tehdyt puurakennukset, joissa puun luonnollista kosteustasapainoon hakeutumista, sen hengittävyyttä ei ole estetty, ovat kestäneet satoja vuosia.

Pisin kokemustieto puurakennusten kestävyydestä perustuukin hengittäviin puurakenteisiin. Niissä myös hiili on saanut ja saa varastoitua pisimpään.
Ekovilla ja sen hengittävät dynaamiset rakenteet sallivat kosteuden luonnollisen
kulkeutumisen rakenteessa ja sieltä pois vahinkoa aiheuttamatta.

Hiilineutraaliin rakentaminen onkin oikein tehtynä rakenneongelma-vapaata ja erittäin pitkäikäistä. Täysin palvelleen rakennuksen purkamisen jälkeenkin puukuitueriste on 100 % kierrätettävissä uuteen käyttöön, uudeksi 50 vuodeksi tai jopa toiseksi sadaksi vuodeksi.

Hiilineutraali Ekovilla kiertotalous lämmöneriste