Aidosti ekologinen Ekovilla

Yhtä valmistettua eristekiloa kohti Ekovilla sitoo 1,2 kg hiilidioksidia. Se tekee Ekovillasta ainutlaatuisella tavalla ekologisen eristeen.

Ympäristöystävällisyys on monen tekijän summa. Ei riitä, että raaka-aine on ekologinen, myös tuotantoprosessin ja logistiikkaketjun on oltava vähäpäästöisiä. Syntyykö raaka-aineen hankinnasta turhia logistiikasta johtuvia päästöjä? Pitääkö valmis tuote kuljettaa kauas? Ja mistä se raaka-aine sitten taas tulee? Uusiomateriaalin hiilijalanjälki on oleellisesti neitseellistä materiaalia keveämpi.

Ekovilla on hiilineutraali niin tuotannon kuin logistiikankin osalta – ja siksi ainutlaatuinen

Valmis Ekovilla-kilo sitoo enemmän hiilidioksidia kuin sen valmistamisessa syntyy koko tuotantoprosessin ja logistiikkaketjun aikana. Yhtä valmistettua eristekiloa kohti Ekovilla sitoo 1,2 kg hiilidioksidia. Se tekee Ekovillasta ainutlaatuisella tavalla ekologisen eristeen.

 

Ekovillan hiilineutraalin rakentamisen H.E.L.P -kierto koostuu neljästä osasta:

  • Hiilihyvästä alkutuotannosta,
  • Ekologisesta käyttöönotosta,
  • Lähituotannon logistiikasta sekä
  • Pitkäikäisen hiilivaraston mahdollistamisesta.

Hiilihyvä alkutuotanto

Rakentamisen hiilidioksidipäästöt jakautuvat kahteen päävaiheeseen: rakentamisen materiaalien valmistamiseen ja rakennuksen käytönaikaisiin päästöihin. Siksi vähähiilisessä rakentamisessa katse suunnataan ensimmäiseksi materiaalien tuotantoon ja materiaalivalintoihin:

Järkevää on valita mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen omaavia rakennusmateriaaleja, ja toisaalta mahdollisimman suuren ilmastohyödyn tuovia materiaaleja. Ekovilla on tästä erinomainen esimerkki: Sen koko tuotantoketju on hiilineutraali (pieni hiilijalanjälki), mutta se sitoo myös hiilidioksidia todella tehokkaasti kymmeniksi vuosiksi (suuri hiilikädenjälki).

Ekologinen käyttöönotto

Rakennusten on laskettu aiheuttavan kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä, ja tästä osasta suurin liittyy käytönajan energiankulutukseen. Käytönajan päästöjen osuus on vähentynyt tasaisesti uusien, entistä energiatehokkaampien rakennusten valmistuessa ja uusien päästöttömien lämmönlähteiden, mm. maalämmön, aurinko- ja tuulienergian lisääntyessä.

Ekologisilla valinnoilla ja hyvällä suunnittelulla rakennuksen todellista energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa. Rakennuksen eristevaipan ilmanpitävyyden parantaminen ja konvektion (ilman liikkuminen eristeen sisässä) estäminen ovat keskeiset seikat tavoiteltaessa parempaa, jopa lähes nollaenergiatehokkuutta. Ekovilla on tehokas lämmöneriste ja sen tuottamilla ohjeilla ilmatiiviys saadaan tavoitellun 0,4:n alle.

Lähituotannon logistiikka

Rakennustuotteiden kuljetukset valmistuksen aikana, asennuksessa ja purkuvaiheessa ovat osa rakentamisen päästöjä. Mitä pitemmät välimatkat, ja monisyisemmät logistiset ketjut, sitä suurempi hiilijalanjälki.

Ekovillan käyttämä raaka-aine kerätään pääasiassa eristetehtaiden lähialueilta, yhteistyössä paikallisten toimitsijoiden kanssa. Neljä tehdastamme sijaitsee ympäri maata, ja ne ovat mahdollisimman lähellä asiakkaidemme rakennuskohteita. Näin vähennetään mm. asennuksesta johtuvien ajojen päästöjä. Tämän lisäksi olemme kehittäneet pakkaamiseen uusia, ekologisempia toimintatapoja.

Pitkäikäinen hiilivarasto kestävillä ja kierrätettävillä rakenneratkaisuilla.

Hiilineutraalissa rakentamisessa tulee tarkasteluun myös hiilivarastojen kestoikä. Mitä pitempään tuotteeseen sitoutunut hiilidioksidi on rakennuksessa, sitä pitempään se on poissa ilmakehästä. Siksi suunnittelussa tuleekin kiinnittää huomiota rakenteiden pitkäikäisyyteen. Oikein tehdyt puurakennukset, joissa puun luonnollista kosteustasapainoon hakeutumista, sen hengittävyyttä ei ole estetty, ovat kestäneet satoja vuosia.

Hiilineutraaliin rakentaminen onkin oikein tehtynä rakenneongelma-vapaata ja erittäin pitkäikäistä. Täysin palvelleen rakennuksen purkamisen jälkeenkin puukuitueriste on 100 % kierrätettävissä uuteen käyttöön, uudeksi 50 vuodeksi tai jopa toiseksi sadaksi vuodeksi.

 

Tiesitkö, että Ekovillan avulla yritykset voivat hyvittää hiilipäästöjään?

 

Ekovillan hiilineutraalius on todennettu VTT:n ja DN:V:n toimesta, ja Ekovilla on hyväksytty tarjoamaan hiilidioksidin poisto-oikeuksia Puro.earth-markkinapaikalle.

 

Lue lisää

Linkki: https://puro.earth/ekovilla/