Ekovilla Oy on osa kasvavaa EcoUp-konsernia

EcoUp Oy on kiertotalouskonserni, jonka toimintaa ohjaavat hiilineutraalius, energiatehokkuus ja materiaalien uusiokäyttö.

EcoUp Oy on kiertotalouskonserni, jonka toimintaa ohjaavat hiilineutraalius, energiatehokkuus ja materiaalien uusiokäyttö. Konsernin tehtävänä on edistää rakentamisen kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.

Suomessa rakennusteollisuuden materiaaliylijäämästä kierrätetään edelleen vain häviävän pieni osa. Rakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä on kirjattu myös maamme hallituksen tavoitteisiin. Keinoja rakentamisen hiilipäästöjen leikkaamiseen ovat mm. puurakentamisen suosiminen ja uusien, energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönotto. EcoUp-konserni onkin edelläkävijä sekä hiiltä sitovan puukuidun hyödyntämisessä, uusiomateriaalien jalostamisessa ja kiertotalouden prosessien kehittämisessä.

EcoUp-konserniin kuuluva Ekovilla tuottaa kierrätetystä puukuidusta hengittävää ja ekologista eristettä, joka sitoo hiilidioksidia koko käyttöikänsä ajaksi ja tukee näin hiilineutraalin rakentamisen tavoitetta. Konserniin kuuluva Eko-Expert puolestaan kehittää kiertotalouden toimintamalleja ja teknologiaa sekä valmistaa, asentaa ja myy uusiomateriaaleista valmistettuja eristeitä.

Uutena toimijana EcoUp-konserniin 1.2.2021 tehdyllä kaupalla liittyy Uudenmaan Imupalvelu Oy. Uudenmaan Imupalvelu Oy on vuonna 1980 perustettu ilmalla tapahtuvaan materiaalin siirtoon erikoistunut toimija. Suurtehoimurointia hyödynnetään mm. rakennus- ja purkutyömailla eristeiden ja maa-aineksen siirrossa ja poistamisessa.

Materiaaliylijäämän hyödyntämiseen erikoistuneessa kiertotalouskonsernissa suurtehoimurointi liiketoimintana mahdollistaa uusiokäytettävän ja jalostettavan materiaalin keräämisen. Kaupan myötä EcoUp Oy:n suurtehoimurointi- ja kevennysaineliiketoiminnat vahvistuvat merkittävästi sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.