Mitä on selluvilla, eristevilla ja puukuitueriste?

Hengittävät lämpöeristeet – selluvilla, eristevilla ja puukuitueriste

Puhallusvillan asennus

Nämä kaikki termit tarkoittavat rakennuksissa käytettäviä hengittäviä puupohjaisia eristeitä. Ekovilla tarjoaa lämpimät eristeet ja tiiviin rakentamisen ohjeet niin uuden rakentajalle kuin lisäeristäjälle. Ekovillasta onkin kasvanut omakotirakentajien valinnoissa arvostetuin lämmöneriste. Ekovilla on hengittävien eristeiden markkinajohtaja Suomessa. Ekovillaa on saatavana puhalluseristeenä säkeissä tai suoraan kohteeseen asennettuna sekä Ekovillalevynä.

Ekovilla on lämmin luonnon viisaudella

Lämmöneristeenä olevan eristevillan tehtävä on pitää lämpö talon sisällä mahdollisimman hyvin. Lämpöä siirtyy sisältä ulos eristerakenteen läpi pääosin kolmella tavalla: johtumalla eristemateriaalia pitkin (lambda-arvo), säteilemällä ja kulkeutumalla eristeen sisällä tapahtuvien ilmavirtausten mukana, tai eristerakenteen läpi tapahtuvien ilmavuotojen mukana. Lämmöneristeen lämmönjohtavuus (lambda) kuvaa kuinka vähän eriste johtaa lämpöä. Siis mitä pienempi luku, sitä parempi eriste Teoreettisissa lambda-arvoissa ei kuitenkaan huomioida riittävästi eristeen todellista kykyä sitoa ilmaa, vaikka todellinen lämmöneristyskyky on sitä parempi, mitä varmemmin ilma pysyy paikallaan eristeen sisässä.

 

Luonnosta tulevat toimivimmat ratkaisut lämmöneristämiseen. Kylmiin oloihin luodut eläimet tarkenevat jopa -70 asteen pakkasissa, koska niiden peitinkarvat ovat onttoja sisältäen runsaasti eristävää ilmaa. Lisäksi niillä on ilmaeristeisten peitinkarvojensa väleissä kiharaiset aluskarvat, jotka estävät ilman liikkumisen turkin sisällä. Samaa hienoa luonnollisuutta tarjoaa myös Ekovillan puukuitueriste. Lue lisää selluvillan ominaisuuksista täällä. 

Oikea lisäeriste kaikkiin vanhoihin kohteisiin

Koska vanhoissa rakenteissa ilmatiiviyttä ei useinkaan voida täysin korjata, on hengittävä lämpöeriste niihin oikea lisäeriste. Vain se antaa pieniä vuotoja anteeksi ja pystyy siirtämään ylimääräisen kosteuden pois ja pitämään rakenteen ja rakennuksen terveenä. Ekovillan selluvilla täyttää tiiviisti kaikki kolot ja onkalot ja suunnitellun mukainen eristekerros puhalletaan samalla kertaa. Lisäeristyksessä eristevillan hintaan vaikuttaa kohde ja menekki. Lue lisää lisäeristyksestä.