Suomen ensimmäiset hiilineutraalit omakotitalot pian rakennusvaiheessa

Designtalon hiilineutraalien ECO2-kotien rakentaminen käynnistyy keväällä.

Suomen ensimmäiset hiilineutraalit pientalot nousevat Uudellemaalle ja Tampereen seudulle. Pientalojen tuottamat hiilidioksidipäästöt hyvitetään rakennusvaiheesta alkaen läpi kodin koko vuosikymmenien elinkaaren.

Rakennusten ja asumisen päästöt vastaavat Suomessa noin kolmasosaa kaikista ihmisen synnyttämistä kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjä syntyy paitsi rakentamisesta ja rakennusten käytöstä myös rakennusmateriaalien valmistuksesta. Asumisaikaisen energiankulutuksen merkityksen pienentyessä materiaalienvalmistuksen päästöistä tulee dominoivia.

Suomen ensimmäisten hiilineutraalien kotien rakentaminen alkaa keväällä 2020. Ne saavat asukkaansa loppuvuodesta. Designtalon ECO2-kodeissa ekologiseen rakentamiseen pohjautuvien ratkaisujen lisäksi kaikki rakennusvaiheesta asumiseen saakka syntyvät hiilidioksidipäästöt on hyvitetty koko kodin elinkaaren eli 50 vuoden ajalta.

– Haluamme vastata kasvussa olevaan ympäristöystävällisen rakentamisen ja asumisen kysyntään ja tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sanoo Designtalon liiketoimintajohtaja Jarmo Huhtala.

Designtalon ECO2-kodit toteutetaan 40 vuotta hiilineutraalin lämmöneristämisen edelläkävijänä toimineen Ekovilla Oy:n ratkaisuja hyödyntäen. Ekovillalla eristetyssä talossa on useita ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviä vaikutuksia.

–Ekovilla pienentää rakentamisen rakennusvaiheen aiheuttamaa hiilipiikkiä kiertotaloudella, hiiltä sitovien materiaalien käytöllä ja hiilineutraalilla valmistuksella, sanoo Ekovillan toimitusjohtaja Mika Ervasti.

Ekovilla valmistetaan pääosin uusiutuvasta kierrätetystä puukuidusta, mm. sanomalehdistä. VTT:n EPD- prosessin mukaiset laskelmat vahvistavat, että Ekovillan valmistusprosessissa sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sitä syntyy, mikä mahdollistaa ekologisen ja hiilivapaan rakentamisen.

Täyden hiilivapauden mahdollistaa Fortumin perustama puro.earth. Puro on globaali markkinapaikka hiilinieluille, jossa ostetaan ja myydään todennettuja hiilidioksidin poistotodistuksia. Tällaiset CORCeiksi nimetyt todistukset on todentanut DNV GL. Puro.earth poistotodistukset on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat tarjota tuotteitaan myös hiilineutraalina liittämällä niihin päästöjä vastaavat poistotodistukset. Designtalon ECO2 -kodin ostaja saa talon mukana CORC-todistukset puolen vuosisadan päästöille.

– Toivon, että ECO2-tarjooma innostaa muitakin toimijoita sekä rakennusalalla että muillakin aloilla seuraamaan esimerkkiä, toteaa Puro.earth markkinapaikan perustaja Marianne Tikkanen.

Lue lisää