Yläpohjan saneeraus – Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

  1. Kilpailun järjestäjä:

EcoUp Oyj

 

  1. Osallistumisoikeus: Osallistumisoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä tai viesteistä, jotka ovat puutteellisia, asiattomia tai lukukelvottomia. EcoUp Oyj:n työntekijät ja kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.
  2. Kilpailuaika: Arvontaan voi osallistua 6.6.2024 – 31.05.2025 välisenä aikana. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Arvonta suoritetaan 15.06.2025 mennessä. EcoUp Oyj pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin.
  3. Palkinnot: EcoUp arpoo kilpailuaikana kilpailuun osallistuneiden kesken Ekovintti-remontin (yläpohjan kunnostaminen, likaantuneiden/vaurioituneuden eristeiden vaihto ja eristäminen) kokonaispalveluna (arvo 6000€). Työkohde hinnoitellaan normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Jos remontin hinta alittaa palkinnon arvon (6000 euroa), ei voittajalle makseta hyvitystä remontin kustannuksen ja palkinnon arvon erotuksesta. Mikäli remontin hinta ylittää arpajaispalkinnon summan (6000 euroa), jää palkinnon arvon ylittävä osuus remontin kustannuksesta voittajan maksettavaksi. Jos arvonnan voittaja on tilannut yläpohjan saneerauksen arvonnan aikana, palkintosumma hyvitetään voittajalle jälkikäteen.
  4. Arpajaisvero: EcoUp Oyj maksaa arpajaisveron.
  5. Kilpailuun osallistuminen: Kilpailu on käynnissä www.ekovilla.com/arvonta  -nettisivuilla. Voit osallistua kisaan vain yhden kerran.
  6. Voittajille ilmoittaminen: Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajien nimet voidaan julkaista kilpailun järjestäjän internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavissa ilman erillistä suostumusta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta.
  7. Järjestäjän vastuu: Mikäli kilpailusta kertovissa materiaaleissa esiintyy virheitä, järjestäjä ei ole vastuussa virheen aiheuttamista seuraamuksista.
  8. Palkinnon käyttämiseen liittyvä vastuu: Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai  palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään  tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
  9. Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen: Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Muuta: Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he voivat saada informaatiota liittyen EcoUp Oyj tuotteisiin/palveluihin sekä että heidän antamiaan yhteystietoja voidaan käyttää puhelinmarkkinointiin. Arvonnan päättymisestä ja arvonnan voittajasta voidaan ilmoittaa kaikille siihen osallistuneille henkilöille. Arvontaan osallistumalla hyväksyt nämä säännöt ja sitoudut noudattamaan järjestäjän päätöksiä.

Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Arvonta suoritetaan 15.06.2025 mennessä. EcoUp pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin.