Ekologisuuden merkitys rakentamisen ostopäätöksissä kasvaa

Rakentamisen päästöihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti materiaalivalinnoilla.

Kulunut korona-vuosi on ollut remontoimisen kulta-aikaa. Remontointiin ja rakentamiseen liittyvät liiketoiminnat ovat suorastaan kukoistaneet aikana, jolloin monet muut ovat joutuneet kamppailemaan olemassa olostaan. Talouselämän syyskuussa 2020 julkaiseman kyselyn mukaan lähes neljännes korjausrakentamisen alan yrityksistä kertoi työmäärän kasvaneen jonkin verran tai jopa merkittävästi korona-aikaan.

 

Syitä remontointi-innon kasvulle lienee monia, ja kotona kulutettu aika auttaa huomaamaan pienet ja isommatkin remontointitarpeet: Siellä täällä maalit kaipaavat uusimista, tapetoiminen on näppärä keino piristää kodin ilmettä ja kun lämmön huomaa karkaavan harakoille, alkaa lisäeristäminen puhutella. Korona-aikana on ollut myös luontevaa siirtää lomakassa kodin kunnostamiseen.

 

Ekovilla Oy teetti vuoden 2020 lopulla kuluttajatutkimuksen, jonka avulla haluttiin selvittää kuluttajien näkymiä rakentamiseen ja remontointiin, mielikuvia alan toimijoista sekä niitä kriteerejä, jotka vaikuttavat kuluttajien tekemiin ostopäätöksiin rakentamisen ja remontoimisen tuotteiden osalta. Tutkimuksen tiedot kerättiin tutkimusyritys Norstatin paneelissa, vastaajia oli kaikkiaan 1002 henkilöä, 495 miestä ja 507 naista.

Rakentaminen ja remontoiminen kiinnostavat

 

Kyselyyn vastanneista valtaosa sekä miehistä että naisista oli omakotiasujia.  Suurimmat vastaajaryhmät tulivat aikuistalouksista ja kotitalouksista, joissa asuu kouluikäisiä lapsia ja vanhempia. Elämänvaiheita, jolloin kodin rakentaminen ja remontoiminen ovat usein ajankohtaisia. Miehistä 87 % ja naisista 83 % toikin esille, että aihe kiinnostaa paljon tai jonkin verran. Lähes puolet vastaajista piti kodin tai loma-asunnon remontointia mahdollisena lähitulevaisuudessa, ja remontti- tai rakennussuunnitelmat oli lyönyt lukkoon 41 % miesvastaajista ja 36 % naisvastaajista.

 

Rautakauppa on remontoijalle tutuin brändi

 

Kotitalouksien remontointiasioissa rautakauppa on usein ensimmäinen paikka, jonne suunnataan. Norstatin tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että sekä miesten että naisten joukossa remontoimisen ja rakentamisen brändeistä tutuimpia olivat rautakauppaketjut, kärkisijoja pitivät K-Rauta, Bauhaus ja Stark. Muista toimijoista  Tikkurila osoittautui hyvin tutuksi. Kartoitettaessa nimeltä tuttuja eristevalmistajia oli Ekovilla naisvastaajien joukossa tunnetuin ja miesvastaajienkin joukossa kolmannella sijalla.

 

Ekologisuus ja vastuullisuus ovat vahvassa nousussa

 

Norstat kartoitti kyselyssään rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvien eristeratkaisujen valintakriteerejä. Miesvastaajien keskuudessa hinta ja toimivuus saivat valintakriteereistä eniten kannatusta, mutta myös asentamisen helppous puhutteli vastaajia. Naisvastaajien joukossa hinta oli niin ikään päätökseen eniten vaikuttava kriteeri 30 % vastaajista, mutta ekologisuus ja ympäristöystävällisyys nousivat päätöksentekokriteereistä toiselle sijalle (24 % vastaajista).

 

Ekovillaan liittyviä mielikuvia miesvastaajien keskuudessa olivat toimivuus ja ympäristöystävällisyys. Naisvastaajista valtaosa liitti ympäristöystävällisyyden Ekovillaan. Muita mainittuja ominaisuuksia olivat kotimaisuus, kierrätysmateriaali ja luonnonmukaisuus.

 

Kun kartoitettiin eristeen kolmea tärkeintä ominaisuutta, korostuivat vastauksissa sukupuolesta riippumatta luonnollisestikin eristävyys ja sen ohella hengittävyys tai terveellisyys sekä hinta. Pieni hiilijalanjälki kiinnosti jo 18 % miesvastaajista ja 14 % naisista.

 

Rakentamisen hiilijalanjälki kiinnostaa

Rakentamisen yksittäisten tuotteiden osalta hiilijalanjälki kiinnostaa siis huomattavaa osaa Norstatin toteuttamaan kyselyyn vastanneista, mutta myös hiilineutraalit kodit ja asumisen hiilijalanjäljen kutistaminen puhuttelevat yhä kasvavaa joukko omakotirakentajia. Omakotitalon elinkaaren suurimmat yksittäiset päästöjen aiheuttajat ovat rakentamiseen tarvittavien materiaalien valmistus ja myöhemmin talon käytön aikainen energiankulutus, molempiin voidaan ja halutaan vaikuttaa myönteisesti järkevillä materiaalivalinnoilla.

 

Osoituksena kasvavasta kiinnostuksesta hiilineutraalia asumista kohtaan on valmistalomarkkinoille lanseerattu ekologisia pientaloja, esimerkkeinä Designtalon hiilineutraali ECO2, Jukkatalon Ekojukka ja Kastellin Kastelli Green, joissa hyödynnetään Ekovillan ekologisia ja hengittäviä eristeitä. Näin puutalo toimii hiilinieluna koko elinkaarensa ajan, ja rakentamiseen valitut vastuulliset materiaalit auttavat kutistamaan rakennusaikaista hiilipiikkiä.

 

Ekovilla on hiilineutraali eriste

Ekovilla valmistaa lähialueilta hankitusta ja käsin lajitellusta kierrätetystä puukuidusta ekologista eristettä, joka sitoo enemmän hiilidioksidia kuin eristeen valmistamisessa syntyy koko tuotantoprosessin ja logistiikkaketjun aikana. Yhtä valmistettua eristekiloa kohti Ekovilla sitoo 1,2 kg hiiltä. Eristeissä hiilidioksidi varastoituu rakenteisiin kymmeniksi vuosiksi, rakennuksen koko elinkaaren ajaksi. Näin hiilikädenjälki – myönteiset ilmastovaikutukset – tasaavat ja parhaimmillaan peittoavat rakentamisen hiilijalanjäljen.

Ekovilla tarjoaa kumppaneilleen mahdollisuuden hyvittää omia hiilipäästöjään Fortumin perustaman Puro.earth-hiilinielujen kauppapaikan kautta. Ekovillan muodostama hiilivarasto on varmennettu VTT:n ja DN-V:n toimesta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Dynaaminen – eli hengittävä – rakenne

Hiilineutraalit ECO2-kodit

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa?