Hiilineutraaleja ECO2-koteja yhteistyössä Designtalon kanssa

Designtalo tuo tarjolle hiilineutraalin ECO2-kodin. Pientalon tuottamat hiilidioksidipäästöt hyvitetään aina rakennusvaiheesta läpi kodin koko vuosikymmenien elinkaaren. Lisäksi talon muutkin ratkaisut ovat ekologisia.

Designtalo tuo tarjolle hiilineutraalin ECO2-kodin. Pientalon tuottamat hiilidioksidipäästöt hyvitetään aina rakennusvaiheesta läpi kodin koko vuosikymmenien elinkaaren. Lisäksi talon muutkin ratkaisut ovat ekologisia. Rakennusten ja asumisen päästöt vastaavat Suomessa noin kolmasosaa kaikista ihmisen synnyttämistä kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjä syntyy paitsi rakentamisesta ja rakennusten käytöstä myös rakennusmateriaalien valmistuksesta. Vähähiilinen ja hiilineutraali rakentaminen Suomessa ei toteudu ilman konkreettisia toimenpiteitä. Asumisaikaisen energiankulutuksen merkityksen pienentyessä materiaalien valmistuksen päästöistä tulee dominoivia. Pientalorakentamisen edelläkävijä Designtalo lanseerasi hiilineutraalin ECO2-kodin suomalaisille rakentajille. Ekologiseen rakentamiseen pohjautuvien ratkaisujen lisäksi kaikki rakennusvaiheesta asumiseen saakka syntyvät hiilidioksidipäästöt on hyvitetty koko kodin elinkaaren ajalta.


– Haluamme vastata koko ajan kasvussa olevaan ympäristöystävällisen rakentamisen ja asumisen kysyntään ja tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sanoo Designtalon liiketoimintajohtaja Jarmo Huhtala. 40 vuotta hiilineutraalin lämmöneristämisen edelläkävijänä toiminut Ekovilla valmistetaan pääosin uusiutuvasta kierrätetystä puukuidusta, mm. sanomalehdestä. VTT:n EPD-prosessin mukaiset laskelmat vahvistavat, että Ekovillan valmistusprosessissa sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sitä syntyy, mikä mahdollistaa ekologisen ja hiilivapaan rakentamisen. Ekovillalla eristetyssä talossa on useita ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä myönteisiä vaikutuksia.


Ekovilla pienentää rakentamisen rakennusvaiheen aiheuttamaa hiilipiikkiä kiertotaloudella, hiiltä sitovien materiaalien käytöllä ja hiilineutraalilla valmistuksella. Designtalon ECO2-kodit toteutetaan Ekovillan ratkaisuja hyödyntäen. ECO2-kodin päästöt hyvitetään peräti 50 vuoden ajalta. Täyden hiilivapauden mahdollistaa Fortumin perustama puro.earth. Puro on globaali markkinapaikka hiilinieluille, jossa ostetaan ja myydään todennettuja hiilidioksidin poistotodistuksia. Tällaiset CORCeiksi nimetyt todistukset on todentanut DNV GL. Puro.earth poistotodistukset on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat tarjota tuotteitaan myös hiilineutraalina liittämällä niihin päästöjä vastaavat poistotodistukset. Designtalon ECO2 -kodin ostaja saa talon mukana CORC-todistukset puolen vuosisadan päästöille.