Lähdössä eristeostoksille? Tarkista ainakin nämä

Hyvä lähtökohta on etsiä markkinoilta CE-merkittyjä tuotteita. Merkintä kertoo, että tuote on testattu yhdenmukaisten standardien mukaisesti ja että sille suoritetaan säännöllistä laadunvalvontaa.

Eristemarkkinoilla törmää nykyään monenkirjaviin tapoihin ilmoittaa tuotteiden tärkeimmät ominaisuudet. Usein kuluttajalle voi jäädä hämärän peittoon mitkä ovat oleellisia tuoteominaisuuksia ja miten äkkiseltään samantapaiset tuoteominaisuudet erottaa toisistaan.

Esimerkiksi lämmönjohtavuutta kuvaava λ10 ei tarkoita samaa kuin λD tai λu.

Aloita etsimällä CE-merkitty eriste

Hyvä lähtökohta on etsiä markkinoilta CE-merkittyjä tuotteita. Merkintä kertoo, että tuote on testattu yhdenmukaisten standardien mukaisesti ja että sille suoritetaan säännöllistä laadunvalvontaa. Todisteena CE-merkinnästä valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen (DoP). Sen saa laatia ainoastaan CE-merkitylle tuotteelle. Suoritustaso ilmoitus kertoo  kaikki ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen. Joskus tärkeitä ominaisuuksia jätetään silti ilmoittamatta.

Mihin tuoteominaisuuksiin pitää kiinnittää huomio?

Kun on valittu CE-merkitty eriste, luodaan silmäys suoritustasoilmoitukseen. Löytyväthän siitä seuraavat arvot, ja alla merkittyjen yksiköiden mukaisesti? Jos huomaamattaan vertailee keskenään erilaisia arvoja, voi vahingossa  päätyä virheellisiin tulkintoihin.

Ilmoitettu lämmönjohtavuus (λD tai λu):

Mitä pienempi arvo, sen paremmin eristää.  Huom: λ10 on mittaustulos, joka on saatu standardin mukaisissa referenssiolosuhteissa, eli 10 asteen lämpötilassa. Luku voi olla valheellisen pieni arvo, koska sitä ei ole korjattu vastaamaan käyttötilannetta.  λD tai λu vastaavat käyttötilannetta ja ovat siksi isompia, mutta myös pätevämpiä lukuja tarkasteltavaksi.

Ilmavirranvastus (AFr) :

Mitä suurempi arvo sen parempi, eli enemmän kykyä vastustaa virtausta ja sitä parempi eristävyys. Tätä tärkeää arvoa ei löydy kaikista eristepakkauksista. Tavallisessa yläpohjassa tämä tulee yleensä olla vähintään AFr6.

Painuma (%) (puhallettavat eristeet):

Kaikki puhalluseristeet painuvat ja siksi on tärkeää tietää minkä verran painumaa tapahtuu eristämisen jälkeen, jotta se on hallittavissa. Tavallisessa yläpohjassa painuminen ei haittaa kun siihen varaudutaan puhaltamalla painumavara päälle. Eriste tiivistyy painuessaan estäen siten tehokkaammin myös ilmavirtauksia syntymästä. Suljetuissa rakenteissa (esim. seinät ja lattiat) eristeet asennetaan korkeaan tiheyteen, jolloin painumista ei tapahdu

Paloturvallisuus, sisäilma, ympäristö

  • Europaloluokka (A-F)
  • M1-sisäilmaluokitus: Kertoo siitä, että eriste on turvallinen eikä siitä haihdu yhdisteitä sisäilmaan.
  • Löytyyhän tuotteesta ympäristöseloste eli EPD?
    • Hiilijalanjälki – haitalliset ilmastovaikutukset
    • Hiilikädenjälki  – hyödylliset ilmastovaikutukset

Ilmastovaikutukset ja rakentamislupa

Eristävyyden ohella myös ilmastovaikutusten tarkastelu kannattaa: Kun uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki tulee voimaan 2025, täytyy rakentamislupahakemukseen liitää ilmastoselvitys. Ilmastoselvityksessä arvioidaan projektin hiilijalanjälkeä ja hiilikädenjälkeä  rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Hiilijalanjälki sekä mahdollinen hiilikädenjälki käyvät ilmi tuotteen ympäristöselosteesta (EPD). Varmista, että sellainen on. Ilmastovaikutukset  voi tarkistaa myös ympäristöministeriön julkaisemasta päästötietokannasta: co2data.fi.

Vieläkö mietityttää?

Lataa avuksesi eristeenostajan tarkastuslista!

Löydät Ekovillan suoritustasoilmoitukset, ympäristöselosteet, M1-luokitukset sekä monet muut dokumentit tästä.

Halutessasi voit vertailla eristemateriaalin vaikutusta kohteesi hiilijalanjälkeen tällä laskurilla.

 

Lisätietoja: neuvonta@ekovilla.com

 

Lue myös:

Mitä M1-päästöluokitus tarkoittaa käytönnössä?

Miten Ekovillan paloturvallisuutta tutkitaan?

Pyydä tarjous Ekovillasta!

Lataa tästä tulostettava Eristeen ostajan tarkastuslista