Ekovilla ja paloturvallisuus

Hengittävyyden, kosteudensietokyvyn, lämmöneristävyyden ja ekologisuuden lisäksi Ekovillan ominaisuuksiin kuuluu hyvä palonestokyky.

Ekovillaa on käytetty rakennusten lämmön- ja ääneneristämiseen Suomessa jo yli 40 vuotta. Hengittävyyden, kosteudensietokyvyn, lämmöneristävyyden ja ekologisuuden lisäksi Ekovillan ominaisuuksiin kuuluu hyvä palonestokyky.

Mihin Ekovillan palonkestävyys perustuu?

Puukuitupohjainen Ekovilla ei sula korkeissakaan lämpötiloissa vaan hiiltyy kuten massiivipuu. Hiilikerros suojaa eristettä palotilanteessa ja hidastaa eristekerroksen sisäosien lämpötilan nousua ja palon etenemistä. Ekovillan kosteudenvarauskyky on palotilanteessa palon syttymistä ja leviämistä hidastava tekijä. Lisäksi tuotteeseen lisätään valmistusprosessissa myös palonestoaineita, jotka hajotessaan vapauttavat kidevettä kastellen puukuitua.

Ekovilla-eristeiden pieni ilmanläpäisevyys on myös hyvin tärkeä osa paloturvallisuutta. Kuohkea eriste, joka sisältää tiheää pörröistä kuitua, läpäisee huonosti ilmaa mikä tekee siitä hyvän lämmöneristeen. Kun eristekerroksen sisällä ilma liikkuu huonosti, se on myös palotilanteessa edullinen ominaisuus, sillä se vaikeuttaa savukaasujen ja lämmön etenemistä eristekerroksen toiselle puolelle. Kaikki nämä ominaisuudet suojaavat ympäröiviä rakenteita tehden Ekovillalla eristetystä rakennuksesta asukkaalleen turvallisen asua.

Miten Ekovillan palokesto-ominaisuuksia valvotaan?

Ekovillan kaikki eristeet ovat CE-merkittyjä. CE-merkintä edellyttää, että tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. Lisäksi tuotteelle on suoritettava tuotestandardin vaatimaa laadunvalvontaa, jossa seurataan, että ominaisuudet pysyvät sellaisina kuin ne on suoritustasoilmoituksessa ilmoitettu. Laadunvalvontaan kuuluu oleellisena osana jatkuva palotestaaminen.

Miten Ekovillan palokesto-ominaisuudet on tutkittu?

Ekovillan eristeiden palonkestävyyttä on viranomaissäädösten mukaisesti mitattu aina sen valmistuksen aloittamisesta saakka. Nykyisin palonkestoluokitukset perustuvat eurooppalaisiin standardeihin, jotka on myös Suomessa hyväksytty kansallisesti päteviksi standardeiksi. Ekovillan eristeille on tehty standardien EN 11925-2 ja EN 13823 mukaiset palonkestävyyskokeet, joissa tuotteet altistetaan palolle ja niiden palokäyttäytymistä mitataan mitta-antureilla. Materiaali luokitellaan edellä mainittujen testien tulosten perusteella standardin EN 13501-1 mukaisesti luokkiin A-F. Ekovillan puhallettavien ja ruiskutettavien eristeiden europaloluokitus on D-s2, d0 ja Ekovillalevyllä se on E.

Materiaalin palotestaus kertoo kuitenkin vain osatotuuden eristeen toiminnasta palotilanteessa. Ekovilla on teettänyt useita rakenteellisia polttokokeita yhdessä akkreditoitujen testilaboratorioiden kanssa. Kokeissa on rakennettu todellista käyttötilannetta vastaavia rakenteita, joiden palokäyttäytymistä tutkitaan mitta-anturein ja havainnoiden palon etenemistä. Kokeet on tehty standardien EN 1364-2 ja EN 1365-1 mukaisesti. Niillä tutkimuksilla on osoitettu Ekovillan toimivan rakenteessa erinomaisesti eristäen palon etenemistä rakenteen yli ja suojaavan kantavia rakennusosia.

Kokeissa palonkestävyyttä kuvaavat ominaisuudet on jaettu luokkiin:

 • R: Kantavuus
 • E: Tiiviys
 • I: Eristävyys

Kantavuudella R tarkoitetaan rakennusosan kykyä kestää mekaanisesti kuormitettuna paloaltistus niin, ettei se menetä rakenteellista stabiliteettiaan.

Tiiviydellä E tarkoitetaan osastoivan rakennusosan kykyä kestää paloaltistus toiselta puolelta niin, että palo ei siirry vastakkaiselle puolelle rakennusosan läpi tunkeutuvien liekkien tai kuumien kaasujen seurauksena.

Eristävyydellä I tarkoitetaan rakennusosan kykyä kestää toiselta puolelta vaikuttava palorasitus niin, ettei palo siirry merkittävän lämmönsiirtymisen seurauksena altistetulta puolelta vastakkaiselle puolelle.

Ekovillan seinärakenteet saavuttavat jopa tunnin palonkestävyyden, mitä voidaan pitää jo erittäin hyvänä rakenteen kantavuuden ja osastoivuuden näkökulmasta.

Ekovillalla eristettyjen rakenteiden luokituksia:

 • Seinät
  • REI 60, Ekovilla 250 mm (sisäpuolella kipsilevy, ulkopuolella runkoleijona TAI kipsilevy)
  • REI 30, Ekovilla 125 mm (sisäpuolella kipsilevy, ulkopuolella runkoleijona TAI kipsilevy)
 • Yläpohjat
  • EI 30, Ekovilla 410 mm (sisäpuolella kipsilevy)

 

Mihin paloluokituksia tarvitaan?

Suomessa rakentamisen paloturvallisuutta ohjaa ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017). Asetus asettaa vaatimukset rakenteiden ja rakenneosien palonkestävyydelle rakennusten paloluokkien ja käyttötarkoituksen mukaan. Niissä esitettyjen vaatimuksien mukaan Ekovillan eristeet soveltuvat käytettäväksi aina P3-luokan pientaloista P1-luokan kerrostaloihin.

Löydät täältä luokitusraportit! 

 

Lisätietoja saat halutessasi:

Akseli Romppainen

Tuotepäällikkö, Ekovilla

akseli.romppainen@ecoup.fi

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Joko tunnet M1-päästöluokituksen?

Rakenneoppaasta saat ohjeita ja apua suunnitteluun

Asiakkaidemme kokemuksia Ekovillasta