Mitä se M1-luokitus oikein tarkoittaa?

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen tehtävänä on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien, sisustustuotteiden ja esim. kalusteiden kehittämistä ja käyttöä ja auttaa parantamaan sisäilman laatua.

M1-luokitus kertoo rakennusmateriaalin turvallisuudesta.  M1-kriteeristö asettaa raja-arvot materiaalien haihtuvien yhdisteiden päästöille, lisäksi arvioidaan hajun hyväksyttävyys. Rakennusmateriaalien päästöluokituksen tehtävänä on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien, sisustustuotteiden ja esim. kalusteiden kehittämistä ja käyttöä ja auttaa parantamaan sisäilman laatua. M1-luokitus kertoo, että tuote on vähäpäästöinen ja turvallinen.

Rakennusmateriaalien päästöluokkien kriteeristö julkaistiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1996. Päästöluokkia on kolme: M1-luokka vastaa raja-arvoiltaan tiukimpia vaatimuksia päästöluokituksessa, luokat M2 ja M3 ovat kriteereiltään väljempiä päästöjen osalta. Rakennusmateriaalien valmistajat voivat hakea tuotteilleen päästöluokitusta, ja päästöluokituksesta päättää Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmä.

M1-luokitusta hakeva tuote testataan puolueettomasti

M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset. Luokitus asettaa vaatimuksia materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille. Rakennusmateriaalien emissiotestauksessa käytetään erityisesti sitä varten suunniteltua kammiota, ja kammiosta kerätyistä ilmanäytteistä voidaan analysoida mm. haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), formaldehydi ja muut aldehydit sekä ammoniakki.

Katso raja-arvot RTS.fi

M1-luokiteltu tuote on sisäilman kannalta huoleton valinta

Kun tuote on saanut M1-luokituksen, on tutkittu, ettei materiaalista haihdu sisäilmaan sen laatua heikentäviä yhdisteitä. Materiaali on siis sisäilman kannalta turvallinen valinta. Rakennusmateriaalien päästöluokitus on suunniteltu asuin- ja työtiloissa käytettävien rakennus- ja sisustusmateriaalien, kiintokalusteiden ja huonekalujen luokittelua varten.

Ekovilla on suomalainen, M1-luokiteltu rakennusmateriaali

Ekovilla on saanut rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1, käyttökohteina ala- ja yläpohjat sekä seinärakenteet.  Ekovilla on siis sisäilman kannalta tutkitusti turvallinen vaihtoehto. Lisäksi Ekovilla on suomalainen, hengittävä ja hiilineutraali eriste, joka sopii yhtä lailla perinnekohteen remontointiin kuin uudisrakentamiseen. Eikö kuulostakin asialliselta!

Sinua saattaa myös kiinnostaa:

Ekologinen Ekovilla

Ekovilla ja paloturvallisuus

Yläpohjansaneeraus

 

Tarjouspyyntö