Ekologisuuden merkitys rakentamisen ostopäätöksissä kasvaa

Omakotitalon elinkaaren suurimmat yksittäiset päästöjen aiheuttajat ovat rakentamiseen tarvittavien materiaalien valmistus ja myöhemmin talon käytön aikainen energiankulutus, molempiin voidaan ja halutaan vaikuttaa myönteisesti järkevillä, ekologisilla materiaalivalinnoilla. Kasvavaa joukkoa rakentajia ja remontoijia kiinnostavat ekologisesti kestävät, hengittävät sekä luonnonmukaiset rakenteet ja ratkaisut.