Ekovillan houkuttelevuus kuluttajien keskuudessa on kasvanut

Puurakentamisen suosio, halu rakentaa muovitonta ja toisaalta myös hiilineutraalin rakentamisen tarpeet vaikuttanevat osaltaan Ekovillan houkuttelevuuteen oman kodin eristämisessä.

Ekovillan kuluttajatutkimuksessa elo-syyskuun taitteessa kartoitettiin Ekovilla-brändin tunnettavuutta ja mielikuvia. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tutkimuksena kuluttajapaneelissa, ja tulokset perustuvat 1016 vastaukseen. Tutkimuksen toteutti Innolink.

Keskeisimmät tutkimustulokset

Ekovilla-eriste tunnetaan hyvin, ja etenkin rakentamista tai remontoimista suunnittelevien vastaajien keskuudessa, minä on luonnollista. Tunnettavuudessaan Ekovilla seurasi välittömästi suuria, kansainvälisiä mineraalivillavalmistajien brändejä. Tätä voi pitää hyvänä tuloksena suomalaiselle, perinteiselle puukuitupohjaiselle eristeelle.

Ekovilla koetaan kotimaiseksi, ekologiseksi ja luotettavaksi vaihtoehdoksi. Ekovilla-eristeissä vastaajia ilahduttivat erityisesti talon matalat lämmityskustannukset, tuotteiden turvallisuus ja M1-merkintä sekä ekologisuus. Eristevalinnan perusteina korostuivatkin energiatehokkuus ja terveellisyys.

Ekovilla houkuttelee entistä useampia

Kyselyssä kartoitettiin myös Ekovilla-tuotteiden houkuttelevuutta. Vastaajat pitävät Ekovillan tuotteita houkuttelevina (4,1/5). Vuoden 2020 vastaava keskiarvo oli 3,6. Ne vastaajat, jotka tuntevat Ekovillan hyvin tai erinomaisesti arvioivat tuotteet houkuttelevammiksi (4,4/5).

Puurakentamisen suosio, halu rakentaa muovitonta ja toisaalta myös hiilineutraalin rakentamisen tarpeet vaikuttavat osaltaan Ekovillan houkuttelevuuteen oman kodin eristämisessä. Eristeen tehtävän voi hoitaa mikä tahansa muukin tuote, mutta kun hyvän eristävyyden lisäksi halutaan hengittävää, kestävää ja turvallista on Ekovilla yhä useamman valinta.

Halutessasi lisätietoja tutkimuksesta voit ottaa yhteyttä:

Sanna Räsänen

sanna.rasanen@ecoup.fi

+358 44 706 8886