Eristekykyä heikentävät ilmavirtaukset tiukempaan tarkkailuun

Suomen Rakennusinsinööri Liitto on julkaissut uuden päivitetyn ohjeen, jossa tarkastellaan eristekykyä heikentävien ilmavirtausten aiheuttamaa lämpöhukkaa. 

Julkaisussa on uudet, päivitetyt ohjeet rakennusosien lämmönläpäisykertoimen eli U-arvon laskemiseen (RIL 225-2023). Oppaan merkittävin muutos koskee lämmöneristeessä mahdollisesti esiintyvän ilmavirtauksen eli konvektion vaikutusta lämmönläpäisykertoimeen. Ilmavirtaukset heikentävät eristekykyä ja aiheuttavat lämpöhukkaa.

Huokoisen lämmöneristeen lämmöneristyskyky perustuu eristekuitujen välissä, paikallaan pysyvän ilman eristävyyteen. Rakenteen eri puolilla olevien lämpötilaerojen vaikutuksesta eristekerrokseen pyrkii syntymään konvektio- eli ilmavirtauksia. Konvektiossa ilma liikkuu eristeen sisällä, heikentäen sen eristyskykyä. Ongelma korostuu paksuilla eristekerroksilla etenkin talvipakkasilla, jolloin eristävyyttä kaivattaisiin eniten. Virtauksen suuruus riippuu oleellisesti eristeen tiheydestä sekä kuiturakenteesta.

Villalla on väliä

Konvektio ei kuitenkaan ole kaikkien puhalluseristeiden ongelma. Kierrätyspaperista erityisellä hiertotekniikalla valmistettu Ekovilla sisältää paljon tiheää ja pörröistä kuitua, joka pitää ilmaa hyvin paikoillaan estäen ilmavirtauksien syntymisen eikä haitallista konvektiota pääse syntymään.

Muutoksia U-arvon laskentaan

Puhalluseristettyjen yläpohjien lämmöneristävyyttä on tutkittu Tampereen yliopiston Combi-hankkeessa 2019. Havaittiin, että matalan ilmavirranvastuksen (AFr-luku) omaavilla, keveillä (alle 25 kg/m3) eristeillä eristetyissä rakenteissa ilmenee voimakasta konvektiota. Tämä voi aiheuttaa jopa 60 % suuremman lämpöhukan suhteessa laskettuihin U-arvoihin. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että nykyiset eurooppalaiset laskentanormit ovat virheellisiä ja lämmönläpäisykertoimen laskentaan tarvitaan tarkennuksia.

U-arvon laskennassa käytettävä lämmönjohtavuus ei ota huomioon ilmavirtauksia. U-arvon laskennassa konvektiota tarkastellaan Ram-luvun avulla. Ram kuvaa eristeen sisäisen ilmavirtauksen todennäköisyyttä. Mitä suurempi Ram on, sitä todennäköisemmin rakenteessa tapahtuu ilmavirtauksia. Aikaisemmassa oppaassa (RIL 225-2004) avoimilla yläpohjarakenteilla raja-arvo oli 15. Tutkimuksen mukaan raja on liian korkea yläpohjarakenteille, joissa eristeen yläpintaa ei ole tuulensuojattu. Uudistuneessa oppaassa raja-arvo on 5 eli muutos on merkittävä. Jos rakenteen Ram on yli 5 niin rakenteessa esiintyy haitallisen paljon ilmavirtauksia.

Ekovillan eristeillä ilmavirranvastus on markkinoiden parhaimmistoa

Eristeen kykyä pitää ilmaa paikallaan, eli ilmavirranvastusta kuvaa AFr -luku. Ilmavirtausherkkyyden voi todeta helposti vertailemalla eristeiden AFr-lukuja keskenään. Tavallisessa yläpohjarakenteessa AFr-luvun tulisi olla vähintään AFr6, jotta virtauksia ei pääse syntymään. AFr-luku tulisi löytyä valmistajan CE-merkinnän todisteena olevasta suoritustasoilmoituksesta (DoP).

Ekovillan eristeillä tämä ominaisuus on markkinoiden parhaimmistoa. Mitä paksumpi eristekerros on, sitä korkeampaa AFr-lukua tarvitaan, sillä ilmavirta pyrkii voimistumaan paksummissa kerroksissa. Ekovillan ilmavirranvastus paranee eristepaksuuden kasvaessa, koska Ekovilla-eristeen tiheys on korkeampi paksuilla eristekerroksilla.

 

U-arvon laskennassa käytettävä lämmönjohtavuus ei ota huomioon konvektiota. Siksi U-arvoon pitää tehdä Ram-tarkastelu ennen kuin voidaan varmistua rakenteen riittävästä suorituskyvystä.

Ram-arvot Ekovillalla eristetyssä yläpohjassa

U-arvo Paksuus Ram
0,09 400 2,889
0,08 460 3,346
0,07 520 3,804

*Kaikki tulokset alittavat raja-arvon Ram < 5.

 

Lisätietoja: neuvonta@ekovilla.com

Tutustu RIL:in uuteen oppaaseen.