Kiertotaloutta jo 40 vuotta

Puukuidusta valmistettu Ekovilla tasaa kosteuden vaihtelua. Ekovilla onkin pientaloissa yksi suomen suosituimmista kattojen ja seinien eristeistä. 

Avainlipputunnuksen ansainnut Ekovilla on ekologisen rakentajan valinta. Sillä eristäessä voi pienentää rakentamisen hiilipäästöjä ja siten hillitä ilmastonmuutosta. Ekovillan käyttö on myös investointi kiertotalouteen, sillä noin 90 prosenttia eristeestä on kierrätettyä puukuitua. Ekovillatuotetta on sekä puhallusvillana että levyeristeenä. 

– Iso osa raaka-aineesta tulee läheltä tehtaitamme kotikeräyspaperina ja sanomalehtien painotaloista. Paperi lajitellaan, ja meille sopiva kuiva ja puhdas kiertokuitu käytetään tuotannossamme, kertoo Ekovillan toimitusjohtaja Mika Ervasti.

Raaka-aine murskataan, ja automatisoitu tuotantoprosessi valmistaa murskeesta lämmöneristettä parissa minuutissa. Suurin osa tuotteista pakataan kierrätysmuoviin. Kotimaisen Ekovillan valmistuksen ja käytön kuljetusten aiheuttamat päästöt pysyvät kurissa, kun kuljetusmatkat jäävät lyhyeksi. Kulutamme hyvin vähän energiaa tuotettua kiloa kohti ja sekin on 100 prosenttisesti uusiutuvaa. Tuotantomme on hajautettu kolmelle tehtaalle ympäri maata, ja lähiraaka-aineen käyttö pienentää hiilijalanjälkeämme. Tehtaiden mittavat investoinnit ovat viisinkertaistaneet energiatehokkuuden 30 viime vuoden aikana.

Hiilineutraalia eristämistä

Käytetty Ekovilla on edelleen kierrätyskelpoista ja sitä voidaan käyttää raaka-aineena myös yrityksen puhallusvillatehtailla. Tuotantokoneisto kierrättää murskatun levyn uudelleen puhallusvillaksi.

Kun rakennus puretaan tai poistetaan, tuotettamme voidaan käyttää sellaisenaan lämmöneristeenä. Lisäksi se sopii energian tuottamiseen muun polttoaineen mukana ja laimentaen maanparannusaineena. Puupohjaisen Ekovillan raaka-aineessa, paperissa, on hiilivarasto. Tuotteeseen on sitoutunut moninkertaisesti hiiltä valmistuksemme energiankulutukseen ja hiilipäästöihin verrattuna. VTT on tehnyt tuotteistamme ympäristöselosteen.

Ympäristöministeriö pyrkii ohjaamaan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä lainsäädännöllä jo 2020-luvun puolivälissä. Puupohjaiset tuotteet vievät kohti vähähiilistä rakentamista. 40-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi yhteistyökumppanimme taloteollisuudesta toi hiljan hiilineutraalin kodin asiakkaiden saataville.

Lämpöeristeen tehtävä on pitää lämpö rakennuksen sisällä mahdollisimman hyvin. Eristeiden tehokkuutta mitataan tavallisesti teoreettisella lämmönjohtavuusarvolla, eli lambdalla. Mitä pienempi lukuarvo, sitä vähemmän eriste johtaa lämpöä ulos. Eristettä ympäröivä lämpötilaero aiheuttaa sen, että lämpöä kulkeutuu ulos myös eristeen sisällä tapahtuvien ilmavirtausten mukana. Tätä kutsutaan konvektioksi. Lämpimyyteen vaikuttaa siten myös eristeen kyky sitoa ilmaa. Tätä lambda-arvo ei huomioi. Todellinen lämmöneristyskyky on sitä parempi, mitä varmemmin ilma pysyy paikallaan eristeessä. Puukuitu on luonnollisen lämmin ja sen rakenne sekä tiheys hidastavat eristeen sisäistä ilmavirtausta. Sen ansiosta Ekovilla on tehokas lämmöneriste. Puukuiduilla on myös kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta, jolloin ne pystyvät tasaamaan kosteuden vaihteluita luonnon menetelmällä. Näin talon rakenteet saavat hengittää.