Käyttöehdot ja rekisteriote

 • Tietosuojaseloste

  Hyvä asiakkaamme

  Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Tietosuoja-asetus vaikuttaa mm. siihen, miten voimme kerätä ja käyttää henkilötietojasi. Kunnioitamme oikeuksiasi ja noudatamme kaikissa palveluissamme kansallista lainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Päivitetyn tietosuojaselosteemme voit halutessasi tarkistaa alla olevasta selosteesta.

  Tietosuojaseloste

  Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä. Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

  1. Rekisterinpitäjä

  Ekovilla Oy

  Yhteystiedot:
  Katajaharjuntie 10,  45720  Kuusankoski

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

  Matti Kaski
  +358 50 384 4668
  matti.kaski@ecoup.fi

  2. Rekisteröidyt

  • Ekovilla Oy:n asiakasyritykset
  • Asiakasyritysten luonnolliset henkilöt
  • Yhteydenottopyynnön jättäneet asiakkaat

  3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

  Käytämme henkilötietoja yrityksen asiakkuuden hoitoon, viestintään sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen valmistaminen, toimittaminen, myynti sekä markkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot tai osan niistä:

  •  Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
  • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot

  Muut liiketapahtumista ja yhteydenotoista syntyneet tiedot

  • Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista
  • Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot
  • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
  • Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
  • Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot

  5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen matti.kaski@ecoup.fi

  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin, tilauksen tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
  • Yrityksen asiakasrekisteri
  • Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot
  • Palaute- ja tarjouspyyntölomake, myös manuaalinen
  • Palaverimuistiot
  • Verkkosivusto ytj.fi

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Olemme varmistaneet, että kaikki toimintaamme liittyvät ulkopuoliset palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajia voidaan käyttää palvelujemme ja tuotteiden myynti-, ylläpito- ja tiedottamistarkoitukseen.

  8. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa
  • tai lakisääteinen tai muu oikeus velvoittaa tietojen säilyttämisen

  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (tilitoimisto ja IT-tuki), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  12. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterimme on suojattu sisäänpääsyn vaadittavin tunnuksin ja palomuurein ja muiden teknisten keinojen edellyttämillä tavoilla. Rekisteriin pääsee sisälle vain ne henkilöt, kenelle on myönnetty oikeus pääsyyn ja tietojen käsittelyyn. Käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee koneessa, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisterin sisältämät tiedot ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

  Manuaalinen aineisto säilytetään lukittuna. Tietojen käsittelyä koskevat samat ohjeet kuin atk-aineistoa.

 • Käyttöehdot

  Nämä käyttöehdot koskevat Ekovilla Oy:n hallinnoimia sivustoja. Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

  Sivuston tarkoitus ja vastuunrajoitus

  www.ekovilla.com/fi -sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa Ekovilla Oy:stä sekä yhtiön tuotteista ja palveluista. Pyrimme varmistamaan huolellisesti sivuston toiminnan ja sen sisältämien tietojen oikeellisuuden, mutta emme voi taata sivuston keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa, taikka sivustolla olevien tietojen virheettömyyttä tai niiden ajantasaisuutta. Ekovilla Oy voi milloin tahansa päivittää ja muuttaa sivuston sisältöä.
  Verkkosivustolla olevat tiedot ovat pääosin yleisluonteisia eikä niitä sellaisenaan ole tarkoitettu yksittäistapauksissa sovellettaviksi ohjeiksi. Tästä johtuen käyttäjien on suositeltavaa ottaa yhteyttä Ekovilla Osakeyhtiöön ennen päätösten tekemistä sivustolla olevien tietojen pohjalta.

  Ekovilla Oy ei vastaa ekovilla.com/fi –sivustolla julkaistavien tietojen, palveluiden tai toimintojen käytöstä taikka niiden käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sivustolla voi olla viittauksia tai linkkejä muiden tahojen hallinnoimiin verkkosivustoihin. Emme vastaa missään tilanteessa tällaisten sivustojen sisällöstä tai niiden toimivuudesta.

  Immateriaalioikeudet

  Ellei toisin mainita, tällä sivustolla olevien asiakirjojen ja jokaisen tätä sivustoa varten luodun elementin immateriaalioikeudet omistaa Ekovilla, joka ei myönnä sivuston käyttäjälle muuta lupaa tai oikeutta kuin oikeuden selailla ja katsella sivustoa.

  Kaikkien sivustolla julkaistujen asiakirjojen jäljentäminen on sallittu yksinomaan informatiivisessa tarkoituksessa ja vain henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Mikä tahansa jäljentäminen ja kopioiden käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty, paitsi Ekovilla Oy:n luvalla. Sivustolla mainitut logot, tuotteet, tavaramerkit ja verkkotunnukset omistaa Ekovilla Oy.

  Tekijänoikeus, tavaramerkit ja tunnukset

  www.ekovilla.com/fi -sivuston sisällön omistaa Ekovilla Oy. Sivusto sisältää mm. tekijänoikeudella suojattua materiaalia, sekä suojattuja tavaramerkkejä ja tunnuksia. Sivuston sisällön kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Tekijänoikeudella suojattua sisältöä saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti lähde mainiten. Linkittäminen sivustolle tai sivustoon viittaaminen on sallittua, jos se tapahtuu hyvän tavan mukaisesti eikä luo perusteetonta mielikuvaa yhteistyöstä Ekovilla Oy:n kanssa.

  Henkilötietojen käsittely

  Ekovilla Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt henkilötiedot tallennetaan ekovilla.com/fi -www-sivujen asiakasrekisteriin. Tallennettuja tietoja käytetään vain rekisteriselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.

  Evästeet

  www.ekovilla.com/fi-sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallentavat tietoa käyttäjän vierailusta sivustolla. Evästeiden avulla varmistetaan sivuston oikeanlainen toiminta ja kerätään tietoa sivuston kehittämiseksi entistä asiakasystävällisemmäksi. Evästeitä voidaan hyödyntää myös retargeting- markkinoinnissa.
  Jos hyväksyt verkkoselaimessasi evästeiden käytön, hyväksyt niiden käytön myös www.ekovilla.com/fi-sivustolla. Jos et halua käyttää evästeitä, poistu sivustolta tai estä evästeiden käyttö selaimessasi.